ABD’nin İYİ çocukları (Muğla Direniyor)

PDF İzle & KaydetYazdır

İYİ Parti dedikleri gudubet, emperyalizmin yeni iktidar kuklası, nihayet sahneye çıktı. Çıktığından beri, her medya organında sesi duyuldu, gözümüze sokuldu. Varlığı kanıksatıldı. Daha da önemlisi, tıpkı AKP‘nin ilk çıkışında olduğu gibi; “yeni bir umut” olarak halkımızın kafasında yer ettirilmeye başlandı. Ülkücü kadrolar tarafından kurulan, yerli-yabancı medya tarafından propaganda edilen ve aslen ABD emperyalizmi tarafından kurdurulan İYİ Parti, milliyetçi soslarıyla dikkat çekiyor. NATO‘ya bağlılık biatını ve emperyalistler için çağımızın olmazsa olmazı olan islamcı vurguyu programlarına alan klasik bir sağ parti İYİ; AK Parti kurucularından da olan AK-Şener‘in önderliğinde Türk milliyetçileri ve CHP’li yorgun demokratların gözbebeği ve umut ışığı konumuna geldi bile. Kısa geçerek maddelendirirsek, Türkiye’de çok görülmüş klasik sağ iktidar partilerinin gelişine çok benziyor:

-“Biz ideolojisiz partiyiz” söylemi.
-Farklı ideolojilere mensup isimlerden derlenik bir destek.
-Yıllardır tanıdığımız, sağ temelli siyasi kadrolar.
-Kimi yerde sos niyetine halkçı söylemler.
-“Siyasi krize girmiş mevcut iktidarı devirip refah getirecek yegane hareket” umudu.
-Muazzam bir medya desteği.
-“ABD/NATO dostumuzdur, istiklalimize düşman değildir, onları küstürmeyelim” anadüşüncesi.
– Son olarak ise CIA’nın sivil örümcek örgütü National Endowment for Democracy (NED) ile bağlantılı Denge Denetleme Ağı’nın başlarından Selda Tandoğan Demirel’in Meral Akşener’e “başdanışman” olması.

Demokrat Parti, Anavatan Partisi ve AKP nasıl “geldiler”se, İYİ Parti de aynı menzilden geliyor.

Bu apaçık tespitlerden bir yana, biraz da İYİ Parti’nin grafiksel imajına bir bakalım.

İYİ Parti’nin ismi, her manadan önce Osmanoğullarının mensubu olduğu Kayı Boyu’nun tamgasından geliyor: I Y I.

Lakin diğer “milliyetçi” güruhlar gibi, Osmanoğullarını ağzından düşürmeyecek olan İYİ Parti de, Osman Gazi’nin ilkel-eşitlikçi yönüne taban tabana düşman durumdalar.

“Tarih (yani Sınıflı Toplum, yani Medeniyet) alanına ilk çıkan göçebe Kayı Boyu’nun Süleyman komutasındaki dörtyüz arslanlı bölüğü içinde insanların tuttukları işbölümü bakımından sosyal Öz’leri nedir: Hemen hepsinin birer Aile Şefi olarak Türkçe İLB, Arapça GAAZİ, Frenkçe ŞÖVALYE oluşlarıdır. Orada her İLB, hem din hem dünya ülküsü uğruna her şeyden önce savaşan kişidir.

Ancak, bu durumda: Tarih (Medeniyet: Sınıflı Toplum) henüz başlamamıştır. Boy, bir göçebe KAN topluluğudur. Kişiler arasında Sosyal Sınıf bölümü yoktur. Olsa olsa eski (Kadın-Erkek görev ayrılıkları gibi) büyük Sosyal İşbölümleri üzerine gelip yerleşmiş Askercil Demokrasi’nin işbölümleri göze çarpar. İlb’lerden kimi daha çok savaşçıl, kimi daha çok ülkücül yönde uzmanlaşmaktadırlar. Kimileri Hacı Bektaş’ın kardeşi Menteş gibi, sırf Kılıçeri (Seyfiye taslağı) olarak komutanlaşmaktadır; askercil Şef olmaktadır. Kimi de Gaazi Menteş’in kardeşi Hacı Bektaş gibi, sırf ülkücül (İlmiye: Bilimcil) olarak, deli deryalı Abdal Derviş kılığında Ermiş, Ulu (Evliya)dır.” (Hikmet Kıvılcımlı – Osmanlı Tarihinin Maddesi Cilt: I Tarihsel Maddecilik Yayınları Sayfa 118-120)

İYİ Parti bayraklarının grafik düzenlemesi de ayrı bir mesaj barındırıyor. İYİ Parti bayrağı, günümüz Kazakistan bayrağının sadeleştirilmiş biçiminden ibaret. Renkler aynı, temel sembol olan Güneş’in konumlanışı aynı:

Ayrıca Güneş, Türk Şamanizminde önemli bir yer de tutuyor. Kutsallığa sahip Güneş sembolü, şaman davullarının da olmazsa olmaz simgelerinden:

Turancılığı hatırlatan bir simge olarak Çakma Kazak bayraklı IYI Parti, “Yeni doğan bir güneşle gelen yeni umutlar, güzel günler” mesajını da veriyor.

Anlaşılan o ki, emperyalistler akıllıca bir mantıkla, her zamanki gibi yeni aktörlerini hazırlıyor, ambalajlıyorlar. AKP’nin ilk döneminde sanki çok matah bir şeymiş gibi CHP-MHP ittifakı talep eden kitle, İYİ Parti ile bu özlemlerine kavuşmuş gibi davranıyorlar. Lakin bizler, öküz altında buzağı aranmayacağını bildiğimiz gibi, CIA ve kuklalarının altında da kurtuluş, laiklik, aydınlanma, tam bağımsızlık aramıyoruz. CHP-MHP ittifakından ve bu partilerden ayrı ayrı da bir hayır gelmeyeceğini bildiğimiz ve bunun doğruluğunu çoğu kez tecrübe ettiğimiz gibi, çakma demokrat İYİ Parti’den de bir hayır beklemiyoruz. İYİ Parti’nin güneşinin getireceği iddia edilen umudu bekleyen yurttaşlar bilsin ki, CIA mahsulü hareketlerin “güneş” inden umut beklemektense 5. günün şafağında Gandalf’ı beklemek bile daha akıllıcadır!

Muğla Direniyor’dan Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir