Sapiens üzerine notlar

Giriş Yirminci yüzyılın ikinci yarısında dünya, siyasi ve ekonomik ideolojilerin çatışma alanı olmuş, çeşitli düşünsel akımlar birbirleriyle yarışmıştır. Bu...

Ekim Devrimi Bildirileri

Vladimir I. Lenin’in yazılarının derlemesinde yer alan 25 Ekim (7 Kasım) 1917 tarihli bildirilerin Türkçesini sizlerle paylaşıyoruz. Özgün kaynak:...