Bilincin kapama tuşu

Beyin görüntüleme teknikleri ve hatta epileptik hastalarda beynin bölgelerine doğrudan elektrotlarla bağlanma yöntemiyle yapılan araştırmalar, sıklıkla beynin hangi bölgesinin...