SMF ve sosyalizm kalpazanlığı

Sahte Solcu “ruh” hastalığı, memleketimizde etkisini devam ettirmekte maalesef. “Baba” Doğu Perinçek tarafından bu memlekete sokulan bu hastalık, “oğul”...