Mustafa Kemal Paşa bir daha Samsun’dan çıkacak Mı? (Ankara Direniyor)

PDF İzle & KaydetYazdır

Bu sorunun cevabını Mustafa Kemal Paşa gayet güzel bir şekilde cevaplıyor aslında :

“Şayet bir gün çaresiz kalırsanız, bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun.” diyerek bugünlerde halkımıza büyük kahırlar çektiren Faşist Din Devletine karşı açık bir şekilde milletimizin toparlanması gerektiğini ve bilinçlenmeleri gerektiği çağrısında bulunuyor. 

Peki bu toparlanma ve bilinçlenme nasıl olacak?

Mevcut koşullar altında emperyalizmin hükmünde siyaset yapıp, vatan topraklarına hainliğini pervasızca sürdüren güruha karşı, gücümüz var veya yok demeyip hem teoride hem pratikte bu derebeyci, ihanetçi çeteye saldıran bir yurtsever hareket ikinci bir Kuvayimilliye örgütlenmesini sağlayacaktır. Bu yurtsever devrimci örgüt, kitleye, karşı devrimci güçlere karşı mücadeleyi öğretecek, onlara bağımsız bir Türkiye için mücadele ettiğimizi kavratacaktır. 

Tabii ki de hainler cephesi yani karşı devrimci güçler bu anti-emperyalist güçlere karşı savaşı en geniş çapta yaymaya çalışacaktır. Tıpkı Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığından sonra ki süreçte olduğu gibi.. 

Hainlerin ne denli bir biçimde halkı bataklığa sapladıklarını şu şekilde açıklıyor Gazi:
“Ulusu ve ülkeyi Dünya Savaşı’na sokanlar, kendi hayatlarının derdine düşerek, ülkeden kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamında bulunan Vahdettin soysuzlaşmış, kendini ve yalnızca tahtını güvenceye alabileceği alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşa’nın başkanlığındaki hükümet zavallı, beceriksiz, onursuz ve korkak; yalnızca padişahın buyruğuna bağlı ve onunla beraber kendilerini koruyabilecek herhangi bir duruma razı.” [1]

Mustafa Kemal’in o günlerdeki teşhir ettiği hainler ile bugünkü laik devletin kan emicisi derebeyi din devletinin yöneticilerinin aralarındaki tek farkın sadece beden-simalarının olduğu, kafa-zihin yapılarının tamamen aynı olduklarını görebiliriz. 

Ve yine hainler sadece üst segmentte olmayacak. Emperyalizmin ezilmiş halkları kandırmaya yönelik uyduruk tezlerinin uyduruk savunuculuğunu yapan alt segmentteki şovenist, feodal yapıyı açıktan savunmayan ama gönlünde yattığını hayata geçirmek isteyen ABD güdümlü proje partileri de olacak bu şer cephesinde. Bunlar direkt bariz bir şekilde ABD’yi savunur ve onların projelerinin çözümlenmesi için uğraş verirler. Mustafa Kemal yine o günlerde günümüzdeki bu projecilerin atalarını şu sözlerle lanetliyor:
“Yabancı bir devletin koruma ve kollayıcılığını kabul etmek, insanlıktan yoksunluğu, güçsüzlük ve uyuşukluğu kabul etmekten başka bir şey değildir. Gerçekten bu seviyeye düşmemiş olanların, başlarına isteyerek bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez.” [2]

Biz yani HKP’li yurtseverler “Mustafa Kemal emperyalizme karşı hâlâ savaşıyor!” cümlesini laf ebeliği olsun diye söylemiyoruz! Gazi’nin o dönemde karşı devrimci gruplara ait ele aldığı-değindiği fikirlerin bugün için de geçerli olduğunu, o günkü İstanbul Hükümeti’nin kukla yöneticileri ile bugünkü BOP’un hizmetkârlarının ortak yanlarının emperyalizme hizmet etmekte kusur barındırmamak olduğunu söylüyoruz.

Ülke’nin mevcut siyasi koşulları bizleri yeni bir İkinci Kurtuluş Savaşı’na sürüklüyorken, hâlâ Mustafa Kemal’i ağzından düşürmeyip romantizm yapan arkadaşlar sizlere söylüyoruz: Mustafa Kemal Paşa bir daha Samsun’dan çıkmayacak! Gözlerinizi açın! Gözlerinizi geç açtığınız vakit iş işten belki de çoktan geçmiş olacaktır. “Atı alan Üsküdar’ı geçti” diyor ya hukuk, yargı tanımaz malum zat. 

Atı alan emperyalistler ve onların satılmış piyonları olmasın. Yüzyıllardır birlikte ve kardeşçe yaşadığımız Türk ve Kürt emekçi halkı bu atın sahipleri olsun. 

19 Mayıs emperyalizme karşı mücadele arzumuzun Mustafa Kemal ile birlikte taçlandığı gündür!

Ne mutlu, insanlığın baş düşmanına karşı elinde taş, silah ne varsa başkaldıran yurtsever Türk ve Kürt halkımıza!

19 Mayıs’ın emperyalizme karşı direniş çağrısıdır!

Yaşasın 19 Mayıs!

Ankara Direniyor’dan Eren

[1] Mustafa Kemal – Nutuk, sayfa 1

[2] Mustafa Kemal – Nutuk, sayfa 9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir