Hikmet Kıvılcımlı – Kabine Emperyalizme Bağlılığını İlan Etti: Güdümlü Program

PDF İzle & KaydetYazdır

melk4Sosyalist – 6 Nisan 1971

* Hükümet programı göstermelik reform programıdır.
Program emperyalizmin istediği biçimde düzenlenmiştir.
* Alınacak iktisadî tedbirler sermayenin tekelleşmesini hızlandırıp, Türkiye malî sermayesinin uluslararası Finans – Kapitalle bütünleşmesini artıracaktir.
Kabine Amerika ve NATO’ya bağlılık methiyeleri yakmaktadır.
* Program gerektiğinde yeni anti-demokratik tedbirlerin alınacağını ilân etmektedir.
Kabine halkın hiç bir ciddî sorununu çözme yolunda değildir.
*Programda stratejik madenlerin devletleştirileceği söylenmektedir. Bu yuvarlak bir lâftır. Türkiye için en stratejik yeraltı serveti petroldür. Petrollerimiz yabancı tekellerin elindedir. Bu nedenle diğerlerinden önce petrollerin millîleştirilmesi gerekirdi. Böylece stratejik madenlerin devletleştirileceği beyanı güven vermemektedir. Petrol ürünlerinin depo ve satışının devletleştirileceği vaadi ise inandırıcı değildir.
* Toprak reformu vaatleri de ütopiktir. Hangi kaynakla hangi toprağı alıp dağıtacaklardır.
* Konulan “aşamalar” oyalama aşamalarıdır.
* Emniyet kuvvetlerinin tarafsız olacağı iddiası da gülünçtür. Burjuvazinin polisi mi tarafsız olacaktır?

,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir