Hakikati bulduğunu sanmanın acizliği ( Ankara Direniyor )

PDF İzle & KaydetYazdır

the-thirteen-floorBen kendi düşüncemle hakikati bulurum demek yanlıştır.

İnsanın kendisi “Bedeni” sosyal bir varlıktır.

İnsan,Toplum ölçüsünde edindiği düşüncelerle,fikir ve kanılarla evrene bakar. Yani düşünce insanlar kişi olarak doğasından gelmiş gizli bir güç değildir. Toplumdan gelmiş bir kalitedir. Fikirler gökten inmemiştir. Toplum olmasa,düşünce olmazdı. Nitekim hiç bir hayvan düşünemezdi. Çünkü,Toplum yaratığı değildir.

Öyle ise insanın düşüncesi ister istemez içinden çıktığı Toplumun damgasını taşır. İnsanın şu veya bu fikri taşıması:İçinde yaşadığı Topluma göre şöyle veya böyledir. Düşünce sosyal çevreye ve şartlara uygun olur. Bu yüzden insanın yalnız Toplum üzerine olan izlenimleri sosyal bir damga taşımakla kalamaz. Doğa üzerinde edindiği fikirler de ister istemez bağlandığı Toplumun taktiği gözlüklerle görülür.

İnsanın kafasında ki izlenimler mutlak ve her zaman aynı biçimi almazlar. İnsan,içinde yaşadığı toplumun şartlarına ve toplum içinde tuttuğu duruma ve savunduğu çıkara göre kafasına çarpan izlenimlere biçim ve anlam verir. Yani insanın kafası,beyni ve bir fotoğraf makinesidir. Ne de bir gözdür. İnsan,Doğada ve Toplumda her gördüğünü olduğu gibi almaz. Daha doğrusu her şeyi olduğu gibi görmez yahut kavramaz. Ancak görebildiği gibi kavrar.

İnsan Toplumdan aldığı olanaklar ve musaadeler ölçüsünde görür,duyar,sezer ve kavrar. İnsan evrenı sosyal gözü ile görür. Bir babanın çocuğunu kesmesi bugün en büyük cinayettir. İslamiyetten önce ki Arap yarımadasında kutsal bir ibadet,bir tapınma töreni idi. Tek insanın göz fotoğrafı için görünen şey bugün de İslamiyetten önce de aynı olaydır. Baba çocuğunu keser. Ne var ki,görülen çocuğunun kesilmesi,Sosyal gözümüz demek olan düşüncemiz içn aynı olamıyor. İçinde bulunduğumuz Topluma göre aynı olmaya ya Cinayet yahut İbadet adını veriyoruz.

Rönesans çağında gelişim ve ilerleyişi çıkarına uygun bulan Burjuvaların sözcüsü Galile:Dünyanın döndüğünü görebildi. Zamanın tutucu din ve dünya derebeylerini temsil eden Engizisyon papazları:Dünya dönüyor sözünü geri alması için Galileyi ateşte yakmaya kalkıştılar. Motorsuz uçağı Avrupalılar yeni keşfettiler. Türkiye takma kanatla Galata Kulesinden Üsküdara uçan kişi ortadan kaldırıldı. Çarlık Rusyasında tepkili füzenin bilimsel projelerini çözen genç,Car Aleksandıra suikasttan asıldı. Örnekleri her gün çevremizde rastladıklarımızla sonsuz kertede uzatabiliriz. Düşünce musicologist bir olay değildir. Toplumun kafamızda yaratıp işlettiği bir mekanizmadır. Onun için başka başka Toplum biçimlerinde yaşayanlar,aynı olay üzezrine aynı fikirler edindiler. Aynı toplumda birbirleriyle zıt durumlarda geçinen insanlar aynı olaylar üzerinde zıt kanılara varırlar.
Öyle ise “Ben kendi düşüncemle Hakikatı bulurum” demek veyahut öyle sanmak yanlıştır. Kuruntudur. Kişi kendi düşüncesi sağlam ayakkabı değildir.

Ankara Direniyor’dan Ramazan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir