YSK’ya başvuru “Cumhurbaşkanlığı düşürülsün”

PDF İzle & KaydetYazdır

gundem-hkpHalkın Kurtuluşu Partisi (HKP), Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurarak, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının sahte olduğu gerekçesi öne sürülerek, Cumhurbaşkanlığı görevi yapma niteliklerine sahip olmamasından dolayı cumhurbaşkanlığı görevinin iptal edilmesini talep etti.

Halkın Kurtuluş Partisi’nin başvuru sırasında hazırladığı ve YSK’ya ilettiği dilekçede, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilme yeterliliğine sahip olmaması durumunun, MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu ve yazar Ergun Poyraz tarafından da dile getirildiği ve bu konu hakkında herhangi bir yanıt verilmediği belirtildi.

Halkın Kurtuluş Partisi avukatları, konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptılar:

1- Bilindiği gibi, 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 2/6. Maddesi ile; “Cumhurbaşkanı seçimlerinin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak amacıyla, gerekli ilke kararları almaya, beşinci fıkrada sayılan kanunlar ile bu Kanunda seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilâna” Sayın Başkanlığınızın yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Nitekim 10 Ağustos 2014 tarihinde Halk oylaması şeklinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi de Başkanlığınızın denetim ve gözetiminde yapılmıştır.

2- 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylardan Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasanın 101 ve 6271 Sayılı Yasanın 6. maddelerinde öngörülen Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliğine sahip olmadığı, seçim sürecinde de gündeme getirilmişti.

O dönemde MHP Grup Başkanvekili olan Yusuf Halaçoğlu; “Cumhurbaşkanı olmak için 4 yıllık fakülte mezunu olmak gerekir. Erdoğan’ın mezun oldum dediği Sultanahmet’teki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi onun mezun olduğu zaman üç yıllıktı. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu ortaya atılan Diploma sahtedir.” diyerek, R. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliğine sahip olmadığını iddia etmişti.

Bütün bu tartışmalara ve ciddi iddialara rağmen, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirilmiş ve üç adayın yarıştığı seçimi R. Tayyip Erdoğan’ın kazandığı Sayın Başkanlığınızın 15/08/2014 tarih ve 3719 sayılı kararı ile kamuoyuna duyurulmuştu.

Bu seçimlerden sonra da Cumhurbaşkanı’nın diploması ile ilgili tartışmalar bitmemiş, seçim öncesindeki iddiaların sahibi Yusuf Halaçoğlu; “Ben, Cumhurbaşkanına diploman sahte diyorum beni mahkeme vermiyor. Normal başka bir şey olsaydı çoktan verirdi. Diyorum ki; 1981 yılında mezuniyet belgesi almışsın, mezuniyet belgende ne resim var, ne gizli damga var, soğuk damga var. Dekanın da mührü yok. İmza var, mühür yok. Kazıntı ve silinti yoktur diyor diğerlerinde resim var, soğuk damga var. Seninkinde niye öyle değil? Oraya not düşülmüş, ‘elden aldım’ diye. Mezuniyet belgenin sonrasında kurulmuş bir üniversiteden nasıl mezun olabilirsin? Marmara Üniversitesi’nin diplomasını nasıl alırsın diye soruyorum ve İşletme mezunu olarak nitelendiriliyor. Hâlbuki İşletme ile alakası yok.” diyerek ısrarla iddialarının arkasında durmuştur.

Gerçekten de Halaçoğlu tarafından iddia konusu yapılan eksikliklerin tamamı, ekte bir örneğini sunduğumuz 3/4/1981 tarihinde verilen “Mezuniyet Belgesi”nde bulunmaktadır. (EK-1) Dahası bu tarihte yani 1981 ve öncesinde adı geçen okulda öğretim süresinin üç yıl olduğu açık seçiktir.

3- Halaçoğlu’nun bu iddialarından hemen sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu söylenen ve bir örneğini ekte sunduğumuz renkli bir Diploma basına servis edilmişti. (EK-2) Oysa bu diplomada da Rektör ve Dekan imzaları yoktur. İmzasız diplomanın hiçbir geçerliğinin olamayacağı da son derece açıktır.

4- Son olarak, Araştırmacı Yazar Ergun Poyraz; R. Tayyip Erdoğan’a ait olan diploma aslını yayınlamıştır. (EK-3) Ekte örneğini sunduğumuz ve R. T. Erdoğan tarafından İstanbul 15. Noterliğinin 13 Nisan 1994 tarih ve 0424 yevmiye numaralı işlemi ile onaylattırılan diploma ise yukarıda belirtilen ve EK-2 olarak dilekçe ekinde sunulan diplomadan farklılıklar arz etmektedir.

Çıplak gözle görülen en önemli farklar şunlardır: Birincisinde Rektör ve Dekan imzaları olmadığı halde Noter onaylı ikincisinde bu imzalar bulunmaktadır. Yine birincisinde mühür olmadığı halde ikincisi mühürlüdür. Dahası her iki diplomanın mizanpajı ve yazı karakteri de birbirinden çok farklıdır. Bu durumda, bu diplomalardan hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğu sorusunun yanıtlanması gerekmektedir. Bize göre her ikisi de sahtedir.

Çünkü; EK-1’de sunulan Mezuniyet Belgesi’nde her ne kadar mühür ve resim yoksa da, Marmara Üniversitesi yazılmadığı gibi, Mezun Olduğu Bölüm hanesi boştur. Oysa “diploma”larda Mezun Olduğu Bölüm hanesinde “İşletmeci” olarak yazmaktadır.

5- Seçim sürecinde Cumhurbaşkanlığına aday olan R. Tayyip Erdoğan tarafından Sayın Başkanlığınıza verilen evraklar arasında EK-2’deki diploma varsa, Ergun Poyraz tarafından yayınlanan ve Noter onaylı olan ve ilkinden çok farklı içeriğe sahip ikinci diploma nedir? Ya da Noter’lik müessesesi gereğince Noter onaylı evraka itibar edilecekse de EK-2’de sunulan diplomanın sahteliği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Fakat her durumda, R. Tayyip Erdoğan’ın 1981 yılında mezun olduğu okulun üç yıllık olduğu ve Marmara Üniversitesinin de 1982 yılında kurulduğu kesindir.

6- Bilindiği gibi; Anayasa’nın “Cumhurbaşkanının Nitelikleri ve Tarafsızlığı”nı düzenleyen 101. maddesinde; Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.” denilmektedir.

Yine 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun “Seçilme Yeterliği”ni öngören 6. maddesinde de aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

Bu açık-net Anayasal ve Yasal düzenlemeler karşısında Cumhurbaşkanı’nın dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olması şarttır. Oysa baştan itibaren anlatıldığı gibi ve ekte sunulan sahte belgelerden de anlaşılacağı üzere, 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Halk oylamasında Cumhurbaşkanı seçildiği Başkanlığınızca kamuoyuna duyurulan Recep Tayyip Erdoğan anılan maddelerde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip değildir.

Yine Seçilme Yeterliğine sahip olduğunu kanıtlamak için adı geçen kişi tarafından Sayın Başkanlığınıza verilen öğrenim belgelerinin de sahte olduğu Ergun Poyraz tarafından yayınlanan Noter onaylı belgenin ortaya çıkmasıyla bir kez daha kanıtlanmıştır.

Bu nedenle, Anayasanın 101 ve 6271 Sayılı Yasanın 6. maddelerinde öngörülen Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliği’ne sahip olmayan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’nın derhal düşürülerek,

Öğrenim belgelerinde yaptığı sahtecilik nedeniyle de TCK’nin 204. maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan hakkında Suç Duyurusunda bulunulması için Sayın Başkanlığınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

Kaynak: Halkın Kurtuluş Partisi

Fotoğraf: Telgrafhane

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir