Vatan Partisi Basın Bildirisi – 24 Şubat 1955

PDF İzle & KaydetYazdır

VATAN PARTİSİ BASIN BİLDİRİSİ

İstanbul: 24/2/1955

Verimlilik bakımından, BATI ile aramızdaki uçurumu ancak bir mucize doldurabilirdi. Bugün, mucize önümüzdedir: ATOM ENERJİSİ:

1954 Ekim ayından beri, İsviçre’de, Avrupalılar arası atom KONVANSİYONu kuruldu. Anlaşmaya katılan 12 Devlet arasında: galip İngiltere ve Fransa var: Mağlup İtalya ve Almanya var tarafsız İsveç, Norveç, Danimarka ve İsviçre var. Hatta, -insan ve tabiat güçleri bizden üstün olmayan, -Balkanlı Yunan ve Yugoslav komşularımız bile var… biz yokuz.

KONVANSİYON şunları yapacak: 3 yıla kadar, -emsali yalnız Amerika ve İngiltere’de görülen, – 600 milyon voltluk bir Synchro-Cyclotron; 6 yıla kadar, emsali görülmemiş, 25000 milyon (yirmibeş milyon) voltluk bir Proto-Cyclotron…

Tarihimizde kaçırılmış Hint yolunu kaybetme fırsatı unutulamaz. Yeni kalkan bir medeniyet kervanını kaçırmayalım. Her millet gibi, işe sıfırdan başlayalım. Bütün dünyaya, göğsümüzü gererek: “Biz de sizin kadar ileri ve kuvvetliyiz!” diyelim. En ileri ülkelerle gerçekten eşit olan talihimiz, ancak, atom gücüyle boş laf olmaktan çıkar. VATAN PARTİSİ, ağır günlük meselelerin hücumu altında bulunan milletimize, Devlet ve Hükümetimize, uzun vadeli olmayan şu teklifleri yapmakla Vatan borcunu yerine getirmek istiyor:

1- Kurulmuş bulunan Avrupalılar arası AKSELERATÖRLER teşkilatına Türkiyemiz 13. Devlet olarak derhal katılmalıdır.

2- Milyarları aşan bütçemizde, askeri bir ATOM TAHSİSATI ayrılmalıdır.

3- İstanbul Teknik Üniversitesi ile bütün Türkiye’nin Teknik ve Sanat okulları, bilhassa pratik alanda, ATOM ÇEKİRDEĞİ ENERJİSİ uğruna seferber edilmelidirler.

4- Skolastiğe kaymış haliyle İŞSİZ MÜNEVVERlerimizin sayısını artıracak gayrimüstahsil üniversiteler yerine, Doğumuzda, Batımızda, ATOM FİZİĞİni temelli program edinmiş en son sistem yaratıcı POLİTEKNİK öğretim ocakları yükseltilmelidir.

5- Milletlerarası nazari ve ameli teknik yardımlardan da faydalanılarak, YERLİ URANYUM kaynaklarımızı değerlendirecek Milli planlı Akseleratörlerle istihsalimizin VERİMİ yüceltilmelidir.

Teşebbüsün sevgili milletimize mal edilmesi için desteklenmesini saygı ile dileriz.

Bir anda, en ileri ülkelerle medeniyet yarışına atbaşı beraber girmemizin bu en kestirme yolu, yurdumuza ve halkımıza uğurlu olsun.

VATAN PARTİSİ

Merkez Heyeti adına

Genel Başkan Dr. Hikmet Kıvılcımlı

,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir