Örgütsüz Halk Köle Halktır (İzmir Direniyor)

PDF İzle & KaydetYazdır

analiz-orgutFinans-kapital ve tefeci-bezirgan sınıfının partisi AKP’gillerin yedek lastiği ve tetikcisi olan, ABD emperyalizminin bizim oğlanlar dediği MHP nin başkanlık açıklaması ile BOP Türkiye süreci son çeyreğine girmiş bulunuyor. Bundan sonraki süreçte ise AKP’giller Irak ve Suriye savaşı ile TSK üç koldan üçe bölünmüş olacak. Jöntürk gelenekli Mustafa Kemal’ci askerlerin başı tutulmuş olacak dış savaşla.
Amerikancı PKK Kürt halkının büyük bir kısmını terörize ederek hendekten çıkıp sokak sokak kurtarılmış bölgeler oluşturup, BM ve NATO dan konuya müdahil olmaları konusunda dünya kamuoyu oluşturarak Türk-Kürt halk savaşının başlaması için AKP’gillerle el birlik ne gerekiyorsa yapmakta tereddüt etmeyecekler.
Bu yeni süreci doğru okuyan Antiemperyalist vatanseverlere düşen görev Hikmet Kıvılcımlı ustanın işaret ettiği gibi ;
“Tek sözle, insanın insanı ezip sömürebilmesi, teşkilâtsız bırakabilmesi sayesinde olur. Türkiye halkının geri ülke sürüleri durumundan kurtulması, gerçekten, ünlü deyimiyle; “ÇAĞDAŞ UYGARLIK DÜZEYİNE” ulaşmış sahiden insan olması mı isteniyor?
Bunun teşkilâtlanmaktan başka bir yolu yoktur.
Teşkilâtlanmamış insanın: İnsanlıkla ilgisi kopmuştur. Türkiye halkı içinde biricik kurtuluş yolu adı ister “ÖRGÜT” olsun, ister “TEŞKİLÂT” olsun bir derli topluluk içinde organlaşmaktır, organize olmaktır.
Yoksa, ne denirse densin..
Halk köleliğin şu veya bu biçimi içinde zincirlenmiş kalacaktır. ”
İşte bugünün en acil sorunu HALK KURTULUŞ CEPHESİni oluştucak bilgili ve bilinçli olan devrimcilerin bölük pörçük dağınık ve örgütsüz olup, halk içinde oldukça beceriksiz olmalarıdır. Laf salatası dışında kalan vatanseverlerin en kısa zamanda ” ikinci kurtuluş savaşı ” bayrağı altında toplanmak ve mücadeleye girmekten başka çareleri yoktur.
Son çeyreğine girdiğimizde BOP Türkiye sürecinde herşey için çok geçmiş ve milyonlarca halk çocuğu katledilmiş olacaktır. HKP’li ve Hikmet Kıvılcımlı ustanın öğrencisi olarak Türkiye’yi deyim yerindeyse karış karış gezmiş görmüş tanıyan bilen birisi olarak bugün gördüğüm budur.
Meclisteki dörtlü amerikancı çetenin emperyalistlerin uşağı olma ve kendilerine verilen görev ve misyonu yerine getirme dışında ” saflık ” edip ümit bekleyenlere denilecek tek söz gaflet bir yere kadar. Bu saatten sonra gaflet değil ” ihanet ” tır bu dörtlü çeteden Vatan adına iyi birşeyler ummak ve beklemek.
İç dinamikleri bakımından etnik milli ve dini öyle kırılgan yerleri kırmak için çalışmalar yürütüyorlarki yardakçı ve uşaklar. Uyanalım !  Uyaralım !
Hikmet Kıvılcımlı’nın Halk Savaşının Planlarında belirttiği gibi Örgütlü bir halk savaşının dışında verilecek her türlü iyi niyetli de olsa mücadele emperyalizme payende olmaktan öteye gitmeyecektir.

İzmir Direniyor’dan Ali Yaşar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir