Marksizm-Leninizm üzerine okumaya nereden başlamalı?

PDF İzle & KaydetYazdır

Marksizm-Leninizmi kavramak adına nasıl bir yol yürüneceği, bir tartışma konusu olarak güncelliğini korumakta. İşçi sınıfı aydını olarak, Marksizm-Leninizmi anlayıp kavramanın yanı sıra, günümüzde algıları kapatılmış işçi sınıfımızın Marksizm-Leninizmi kavramak adına hangi kaynaktan başlayacağı da tartışma konusu halinde.

Yeniden keşiflere girmeden, işçilerimizin okumak için en açık, en anlaşılır kaynağı hiç kuşkusuz Parti Programı ve Periyodik Yayınlardır. Örgütsüzlüğü övenlerin yoksun olduğu bu önemli kaynak, tartışmalarda sık sık unutulmaktadır.

Parti programımızın önemi nedir? Devrimci bir partinin, yarın iktidara geldiğinde ne yapacağını yazan kaynaktır program. Yani okuyana İşçi Sınıfı İktidarını hissettirir, ona ikna eder. Türkiye’de grupların büyük çoğunluğunun programları, bu amaca yönelik değil ve politik metinlerinde olduğu gibi anlaşılmaz sözlerle dolu maalesef.

Bizce, Halkın Kurtuluş Partisi Program ve Tüzüğü, bir işçinin aklındaki önyargıları ortadan kaldıracak, soruları cevaplayacak kaynaktır. Daha geniş bir okuma yapmak isteyenler için 1957’de kurulan Vatan Partisi programı ile TKP‘nin 1926 programı da okunması gereken iki başlangıç kaynağı olarak sayılabilir.

Marksizm-Leninizm okumalarında suyun kaynağına gelirsek, nasıl bir yol izlememiz gerektiği ile ilgili güzel bir pusula var elimizde. Eneski Sosyalizmin üretimi olan, 1930’ların sonundan beri kullanılan TKP’nin okuma çalışması programı, yılların birikimleriden geçerek günümüzde dahil hala çalışmalara kaynak olmaya devam etmekte. Çalışmada yöntem olarak, kitaplar konularına göre ayrılmakta ve bu şekli ile sistematik bir okuma sağlanmakta.

EKONOMİ POLİTİK

ÜCRETLİ EMEK VE SERMAYE, ÜCRET-FİYAT-KÂR (MARX)
MARX-ENGELS-MARKSİZM – ilk 86 sayfa –
EMPERYALİZM (LENİN)

FELSEFE – SOSYOLOJİ

ÜTOPİK SOSYALİZMDEN BİLİMSEL SOSYALİZME GEÇİŞ (ENGELS)
KLASİK ALMAN FELSEFESİNİN SONU (ENGELS)
DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERYALİZM (STALİN)
AİLENİN, DEVLETİN, ÖZEL MÜLKİYETİN KÖKENİ (ENGELS)

POLİTİKA

KOMÜNİST MANİFESTO (MARX-ENGELS) + KOMÜNİZMİN İLKELERİ (ENGELS)
İKİ TAKTİK (LENİN)
DEVLET VE DEVRİM (LENİN)
FRANSA ÜÇLEMESİ (MARX)

ÖRGÜTLENME

LENİNİZMİN İLKELERİ (STALİN)
NE YAPMALI? (LENİN)
BİR ADIM İLERİ İKİ ADIM GERİ (LENİN)
PROLETARYA İHTİLALİ VE DÖNEK KAUTSKY (LENİN)
SOL KOMÜNİZM BİR ÇOCUKLUK HASTALIĞI (LENİN)


ÖZEL SORUNLAR

İŞÇİ SINIFI VE KÖYLÜLÜK (LENİN)
ULUSLARIN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI (LENİN)
MARKSİZM VE MİLLİ MESELE (STALİN)
ALMANYA’DA KÖYLÜ SAVAŞLARI (ENGELS)
FAŞİZME KARŞI BİRLEŞİK CEPHE (DİMİTROV)

Kitapları okurken, konular içinde herhangi bir sıraya bağlı kalmaksızın okuma listesini takip edebilirsiniz ve bu “ortanın bir altı” seviye diyebileceğimiz okuma sonrasında diğer eserlere geçilebilir. Diğer yandan ülkemiz şartlarını da kavramamız gerekli. İşte o noktada Hikmet Kıvılcımlı bize çok önemli eserler sunmakta.

Bahsettiğimiz listelerde, konusuna göre okunabilecek kitaplar ise şöyle;

Üretim Nedir?
Finans-Kapital ve Türkiye
Kısaca Marksizm Düşünüşü
Diyalektik Materyalizm
Genel Olarak Sosyal Sınıflar ve Partiler
Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Politika
Devrim Nedir?
+ Bilimsel Sosyalizmin Doğuşu
+ Tartışılacak Tarih Tezi (Makale)

Yine başlangıç sonrası okunabilecek, Kıvılcımlı’nın “usta” olduktan sonra kaleme aldığı, daha sorunlar odaklı kitaplar için şunları sayabiliriz;

Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi
Emperyalizm Geberen Kapitalizm
Metafizik Sosyolojiler
Hürriyetimiz ve Birinci Cihan Harbi Faciamız
Uyanmak için Uyarmalı, Uyarmak için Uyanmalı
Kuvayi Milliyeciliğimiz ve İkinci Kuvayimilliyeciliğimiz
27 Mayıs ve Yön Hareketinin Eleştirisi

Kıvılcımlı’nın ustalık eserleri olarak, okunması olmazsa olmaz kitaplar için ise şunları sıralayabiliriz;

Tarih Devrim Sosyalizm
Osmanlı Tarihinin Maddesi
Komün Gücü
Diyalektik Materyalizm Nedir, Ne Değildir, Nasıl Kullanılır?
Allah Peygamber Kitap
Oportünizm Nedir – Halk Savaşının Planları – Devrim Zorlaması Demokratik Zortlama

Hikmet Kıvılcımlı’nın hiç kuşkusuz diğer kitapları da birer hazine ancak okuma sistemi kurmak açısından böyle bir listeyi önermek istedim. Yine merak edilen konular başta gelmek üzere, karışık biçimde okunabilir.

Şunu da eklemek gerekir ki, Georgi Dimitrov, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Ho Chi Minh, Antonio Gramsci, Mao Zedung (ABD ile ittifakı öncesi yazıları) ve ülkemiz özelinde Nurullah Ankut, mutlaka okunması gereken, Marksizm-Leninizm’e katkı sunan önderlerdendir. Yine bu yazarların görece kısa ve öz broşürleri, makaleleri bahsettiğimiz konu başlıkları altında dahil edilebilir.

Yine önerimiz şudur ki, orta düzey bir Marksizm-Leninizm okuması olmadan yapılacak değerlendirmelerde, olanı olduğu gibi görme ve uygulama yeteneğini maalesef sağlıklı biçimde elde edemeyebiliriz. Elbetteki tüm görüşlerin okunması, değerlendirilmesi gerekir. Bu noktada “Gerçek Bilim” dediğimiz Marksizm-Leninizmin temelleri ile başlamayı önemli görüyoruz.

Ayrıca, okuduğumuz kitaplardaki kavramları anlamak ve pekiştirmek için, belirttiğimiz konu başlıklarını açıklayan derleme kitaplardan (örneğin Felsefe sözlükleri, sosyoloji sözlüğü, tarihi kitabı vb.) faydalanılabilir.

TARİHSEL MADDECİLİK PORTALI

,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir