Kurt – Koyun Oyunu (Adana Direniyor)

PDF İzle & KaydetYazdır
analiz_kurt-kuzuIŞİD canilerince 20’li yaşlarda iki genç vatan evladımız, yoksul halkımızın çocukları yakılarak katledilmiştir. Videoları ve resimleri sosyal medyada bulunmakta ancak yüreğiniz kaldırırsa eğer izleyin.
Bu katliam Ordu Gençliğinin yaşadığı daha kaçıncı Kubilay olayıdır? 15 Temmuz’da AKP’nin cihadçı pislikleri katlettiler şimdi de IŞİD!
Gördüğümüz üzere Ordu Gençliğinin tarihsel ve ruhsal düşmanı olan dinci faşizm ve din bezirganlarıdır.
AKP tarafından sinsice yok edilen Ordu Gençliğinin devrimci ruhu ve savaş gücü, Ortadoğu’nun emperyalizm kıskacında tamâmen silinmiştir.
Daha bizler ne kadar dayanacağız bu zulme ve işgale?
Bu ülkenin gerçek devrimcileri, yurtseverleri, lâik ve muhalif insanları geniş kapsamlı başkaldırı yapmalıdır.
AKP iktidarını “Anti-emperyalist cephede” konumlandırma saçmalığına girişen gâfiller ve Bin Kalıplı Perinçekçiler bilmiyor mu ki Rusya’nın konumunun acemi emperyalizm olduğunu! Rusya ile işbirliği yapmak sadece bölgesel stratejidir, anti-emperyalizm değildir!
Genç evladımızı, ağabeyimizi yakan IŞİD’li yobazın ne derece güzel ve aksamlı Türkçe konuştuğunu gördünüz. Belli ki Türk kökenli! Bu şu demektir; AKP, bilinçlice ve BOP’a uygun olarak “Kindar ve dindar” gençleri kadrolaştırıp Ortadoğu’ya BOP savaşçısı olarak eğitmiştir.
Katliam videosunda da gördüğümüz üzere IŞİD’li pislik halkımızı tehdit ediyor ve ülkemizi aşağılamaktadır. “Onları yakın, yıkın, parçalayın ve cesetlerini parça parça edin” demektedir. Yani ülkemizde ki hücresine seslenmektedir.
Belki “Yahu ne saçmalıyorsun! Hangi hükümet kendi topuğuna ve vatanına sıkar?” diye sorabilirsiniz. Bu durağan ve skolastik bir soru olacaktır.
Çünkü; AKP, bir proje partisidir. “BOP Eş Başkanıyım” diyenlerin partisidir. IŞİD için “Onlar öfkeli insanlar” diyerek terör örgütüne açıktan ılımlı algı desteği yapan bir partidir.
AKP’nin ipleri AB-D Emperyalizminin elindedir. O yüzden pekte şaşmamak gerekir. tefeci-bezirgan AKP iktidarı her defasında milli duygulardan dem vurur ve halkımızı aldatarak “Vatansever” görünmeye çalışır. Ne yazık ki yoksul ve gâfil halkımız kanar ve inanır bu sinsi demagojilere.
Ancak Tayyipgiller sınıfsal kökeni icabıyla gayri milli, asalak ve gayet kullanışlıdırlar.
IŞİD-RTE ARASINDA Kİ SÜRTÜŞMENİN ASIL YÜZÜ NEDİR?
İki genç, yoksul vatan evladımızın IŞİD tarafından katledilmesi sonrasında IŞİD, Türkiye`ye karşı tehditlerini arttırmış ve hazırladıkları slayt ve videolarını kendi sitelerinde yayınlayarak dünyaya göstermeye devam etmektedirler.
Slayt ve videolarda TSK`nın sınır ötesi operasyonlarından “Mürted Ordusu” olarak bahsediliyor. Peki nedir bu mürted?
Mürted; İslam dininin katı kurallarından ayrılan, ılımlaşan ve o kuralları uygulama iradesi gösteremeyen ve İslam dinince kuralların keskinliğini zayıflatan ve inkarcı kişi veya kişiler demektir.
Hatırlayacağımız üzere IŞİD, Tayyip Erdoğan’ı önceleri de “Mürted” ilan etmiştir. Sadece mürted ilan etmekle kalmamış “Tayyip Erdoğan, bize desteklerini çekerek mürtedliğini ilan etmiştir.” demişlerdir. Yani Tayyip Erdoğan’ın kendilerine yardım ettiklerini bizzat beyan etmişlerdir. Son yaşadığımız iki genç vatan evladının IŞİD tarafından katledilmesi videosunda da gayet güzel ve aksamlı Türkçe konuşan IŞİD`linin elinde tutuğu piyade tüfeği Türk yapımı bir silahtır. Buda AKP iktidarının caniler sürüsüne desteğinin en açık göstergelerinden sadece birisidir.
Peki Türkiye’miz de her ne kadar yasalarımızca ve kuruluş ilkelerimizce çelişse de ve meşru olmasa da bir takım oyunlarla meşru-iktidar halini almış olan AKP`nin tefeci bezirgan iktidarının IŞİD tarafından videolarda “Laik” ve “Mürted” ilan edilmesinin sebebi nedir?
Bu sebep AKP`nin sınıfsal durumunu terk etmesinden yani Orta Çağcı gericilikten, tefeci-bezirgan olmaktan vazgeçmesinden değildir. Tam aksine IŞİD, Tayyip Erdoğan’ı Türkiye`de cihat yapamamaktan yani “Tayyibistan Faşist Din Devleti”ni ilan edememesinden kaynaklı bir sitemdir. Zaten mürted demelerinin sebebi de İslam hukuku ve şeri yasalarını uygulamakta geç kalmalarından kaynaklanan bir suçlamadır.
IŞİD’in Tayyip Erdoğan’a komik ve hatalı olarak “Laik” demesi de ciddi bir teorik analiz ve durum belirtme değildir. Söylediğimiz gibi İslam kanunlarını uygulamakta zayıf ve ılımlı kalması sonucu IŞİD’in Tayyip Erdoğan’a “Uyanış-Hakaret vuruşu”dur. AKP`yi kendi metotlarınca uyandırma sefaletidir.
Ancak hepimizin bildiği üzere AKP, IŞİD gibi gizlice AB-D Emperyalizmi tarafından yönetilmemektedir. AKP, direk açıktan hiç saklamaksızın AB-D Emperyalizminden emir almaktadır. Hatta AKP’nin reisi bunu hiç saklamadan “Ben BOP Eş Başkanıyım” diyerek beyan etmiştir. O yüzden AB-D`den habersiz başına buyruk iş yapamaz. IŞİD, ise üst konumu AB-D Emperyalizmince atanan canilerden oluşan ancak alt tarafı yani savaşçı ve cihat gücü olan kesim asalak ve habersiz “İslam için savaş”tığını sanan gafiller ve yürüyen ölüler haline getirilmiş kişilerdir. Bu nedenle bazen yani yakın zamanda olduğu gibi metot ve stratejik Amerikancılık kavgasına girişebilirler. Bu kavga da AB-D Emperyalizminin bölgeyi sıcak tutmak için AKP`ye verdiği stratejik görev olma ihtimalidir. Çünkü Emperyalizm amaç ve gayesine ulaşmak için o bölgede savaşı sıcak ve ateşli halde tutmak ister. Bunun için de işbirlikçilerinden yardım ister. Kimi zaman sinsice olur bu yardım kimi zamanda direk AB-D`nin arkasından olur.
Bu kavga AKP`nin ilerici, laik ve orta çağcı gericiliğe savaş açması niteliğini taşımaz. Ne yazık ki çevremde bu tarz söylemler görmekteyim, bu tarz söylemler olayın geniş durumunu analiz edememekten kaynaklı savrulmadır. Bir nevi olanı olduğu gibi kavrayamadan kör teoriler unsurudur.
AKP için IŞİD; “Yani IŞİD dediğimiz yapı bir çekirdek olarak radikal, terörize gibi bir yapı görülebilir. Ama oraya katılan kitlelerin ki bu kitlelerin içinde Türkmenler ciddi çoğunluktadır. Sunni Araplar vardır, Kürtler vardır. Bunu böyle bilmek lazım! Onların temel kitleleri yani katılım burada yükselen bir güç var yani şey… İlerleyen bir güç. Daha önceki hoşnutsuzluklar, öfkeler, dışlanmalar, hakaretler bir anda büyük bir cephede geniş bir reaksiyon doğurdu.” demiştir AKP`nin Ahmet Davutoğlu`su… Ve devam etmiştir demiştir ki; “IŞİD ile aramızda 180 derece değil, 360 derece fark var.” demiştir. Yani bu matematik dilince aynı nokta demektir. Ve bunları söylemekle yetinmemiş şunu da eklemiştir; “IŞİD, öfkeli Sunni gençler hareketidir.” demiştir.
Yukarıda bahsettiğim konuşmalara buradan ulaşabilirsiniz.
Videoda gördüğünüz üzere onların giriştiği kavga metot ve yordam kavgasıdır. Zıt-Karşıt kavgası değildir.
Burada bahsetmek istediğim şudur; AKP, Sahte Vatan Partisinin bahsettiği gibi ilerici, anti-emperyalist bir çizgiye yanaşmamıştır. Tam aksine o tarzda bir görev üstlenmiştir stratejik olarak AB-D Emperyalizminden. Ve bu stratejik sinsilikte Perinçekçiler de görev edinmişlerdir. Çünkü bölgede Emperyalist işgalin çıkar ve menfaati için bölgenin sıcak ve yoğun kalması gerekmektedir. Nitekim ki Suriye’nin meşru ve ilerici, anti-emperyalist gücü Esad’ın aldığı zaferin sonucunda Emperyalizm açısından bölgede negatif bir sıcaklık boşluğu oluşmuştur. AB-D, Türkiye`ye yeni görev vermiş ve AKP`den bölgeyi sıcak tutmalarını istemiştir.
Yukarıda da anlattığımız gibi görünen köy kılavuz istemez! Ne güzel de söylemiş ilkel komünal düzende yaşayan atalarımız değil mi? Oynanan oyun bundan ibarettir. BOP’un getireceği felaketler zinciridir bu yaşananlar. Ülkemizi daha hızlıca bölünmenin, parçalanmanın ve cepheleşmesinin eşiğine getirme çabasındadırlar.
Uzun lafın kısası halkımız kan ağlamaktadır, yorgun düşürülmekte ve sindirilmek istenmektedir. Şu an her geçen zaman işleyen her saniye halkımızın aleyhinedir. Kaybedecek salise yoktur ama kazanacak çok zaman vardır. Eninde sonunda kazanan halklarımız olacaktır, kaybeden ise zalimler sürüsü olacaktır.
Değerli Halkımız; Oynanan oyunu gör ve bizi anla, senden sadece anlaşılmayı istiyoruz.
Adana Direniyor’dan Fatih
One comment to “Kurt – Koyun Oyunu (Adana Direniyor)”
  1. Cok doğru tespitler.! genç yaşınızıa rağmen olaylari bu kadar akıllıca kavramanizi kutluyorum yoldaş umudumuzu yitirmiyoruz sayenizde tebrikler..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir