Hikmet Kıvılcımlı – Tarihte Büyük Devrimciler (1): Spartaküs

PDF İzle & KaydetYazdır

Sosyalist Gazetesi Sayı: 9 – 15 Aralık 1970

İlk insan toplulukların sınıflar yoktu.Bu sınıfsız topluluklar “İlkel Sosyalist Toplum ” denir. Fakat insan toplulukları bir müddet sonra “sömüren ve ezen” ile “sömürülen ve ezilen ” diye başlıca iki sınıfa ayrıldılar.Sömürenler daima küçük bir azınlık, sömürülenler ise her devrede (bugün de olduğu gibi )büyük çoğunluğu teşkil ediyorlardı.Hz.İsa’dan önceki devirlerde Roma İmparatorluğu’nda insanlar başlıca iki sınıf idiler.

1–Patriçiler (zengin efendiler)
2–Plebler (fakir köleler )

Patriçiler devleti yönetenlerdi.Ellerinde geniş toprakları vardı.Köle olan plepleri kendi menfaatleri için muhteşem mezarlar yaptırırlardı.Bütün bu işler karşılığında, bu köleleri horlarlar, öldüresiye döverler, çeşitli işkencelere tabi tutarlardı.

Bu yüzden köleler de efendilere müthiş bir kin besliyorlar, her an isyan etmek için hazırlanıyorlardı.Bazen orada burada dağınık olarak ayaklandılarsa da başarı kazanamadılar.

Fakat kölelerin arasından Spartaküs adında bir kahraman çıktı. Köleleri etrafında topladı. Romalı efendilere karşı çok başarılı savaşlar verdi.
Spartaküs Trakya’da doğmuştu. Savaş esiri olarak Roma’ya getirilmiş ve köle olarak bir efendiye satılmıştı. Satıldığı yerde kendisi gibi 200 kadar köle vardı.Hep beraber kaçmayı denediler. Ancak 70 kişi kaçabildiler.Bir çok köleler Spartaküs ‘ ün etrafında toplandılar.Mülk sahipleri ve efendilere karşı ayaklanarak çarpışmaya başladılar. İlk defa:Roma yöneticileri tarafından üzerlerine gönderilen 3 bin kişilik orduyu yendiler ve pek çok ganimet kazandılar.

Çiftçiler tarlalarını, çobanlar sürülerini, bütün köleler efendilerini bıraktılar. Mahpuslar zincirleri kırarak zindanlardan kaçtılar. Hepsi Spartaküs etrafında birleşerek kurtuluş için savaşmaya başladılar… Spartaküs bu köleleri teşkilatlandırdı.Düzenli bir ordu kurdu. Üzerlerine saldıran 10 bin kişilik bir Roma ordusunu yendiler. Spartaküs :Roma tarafından tekrar gönderilen 30 bin kişilik orduyu da bozguna uğrattı.
Son derece güçlü, zeki ve uzak görüşlü olan Spartaküs Roma devletini yöneten zengin efendileri ortadan kaldırıp, yönetimi fakir köleler in eline vermek istiyordu . Bunu temin etmek için ortaya insanca kanunlar koydu. Altın ve Gümüşü kaldırdı. Sade bir yaşayışa ve askerlik talimlerine önem verdi.Herkesin birlikte yaşamasını, çalışmasını ve birlikte yemesini eğlenmesini sağladı. Kurduğu düzenle efendi ve köle sistemini tamamen ortadan kaldırdı. Herkesten çok çalıştı, herkesle beraber yedi ve kendisinde üstünlük görmedi. Bu onun başarısının temeli oldu.

Bu sırada, Spartaküs’ün ordusuna Goluva ve Cermen halkından katılanlar oldu.Bunların başında Crixius vardı. Spartaküs doğrudan doğruya Roma’ya hücum etmeden önce güçlerini toplayarak birlik sağlamak istiyordu. Crixius ise doğrudan doğruya Roma’ya karşı koymak fikrindeydi.Bu konuda anlaşamadılar…Spartaküs ‘ün haklı görüşüne Crixius katılmadı. Böylece aralarında anlaşmazlık başladı. Crixius Roma’ya ansızınsaldırdı.Başarı kazanamadı. Savas meydanında öldü.Ordusudağıldı. Kaçanlar tekrar Spartaküs ‘ e katıldılar. Roma’lılar yeniden saldırınca, ordu içinde anlaşmazlık çıktı. Goluvalılar disiplinli ve birlik içinde hareket etmediler. Spartaküs ‘ün birlik ve beraberlik fikirlerine karşı çıktılar. Bozgunculuk ettikleri için Spartaküs’ün ordusu yenildi. Spartaküs savaş meydanında yaralandı, binlerce esirle beraber çarmıha gerilerek öldürüldü.

İşçi kardeş :
Spartaküs olayından bir ders çıkaralım. Bizi sömüren Emperyalizm ve Kapitalizmin zulmünden kurtulabilmemiz için önce birleşme mız gerekir. Birlikten kuvvet doğar.

,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir