Hikmet Kıvılcımlı – İşçi Sınıfı ve Küçük Burjuvazi (TİP-CHP)

PDF İzle & KaydetYazdır

melk4Sosyalist – 4 Mart 1967

TİP ideologları “Sınıfsal nitelik” dediklerinden ne anlıyorlar? CHP burjuva partisi imiş. Tabiî, başka ne partisi olacaktı? Esnafta, köylü de, TİP’teki aydınlar da, sendikacılar da “burjuva”dırlar: Ama, onlara “küçük burjuva” denir. Türkiye nüfusunun 100 kişide 90 kişisi küçük burjuvadır. Yüz kişide 1 kişi büyük burjuvadır. Bu 1 kişi, bugüne dek 99 kişimizi ardından uçuruma sürükledi. Çünkü 90 küçük burjuvayı 90 parçaya, dokuz işçiyi de 9 parçaya bölebildi. Bu parçalanış devam ederse, büyük burjuvaları keyiflerine pâyân yoktur. Meselemiz, ne CHP, neTİP kadrolarının kaçta kaçı küçükburjuva oldukları, ve sol yahut sosyalist olma yeterlikleri değildir. 90 küçükburjuva ile 9 işçinin arasındaki demir perdelerin kaldırılmasıdır. CHP ile TİP ilişkisi bu bakımdan ele alınmalıdır.

27 MAYIS şoku Finans-Kapital (Tefeci-Bezirgân kodamanlarını ve büyük emlâk sahipleriyle ağaları da içinde alan banka-şirket sermayesi) ile geniş küçükburjuva tabakalarından hiç değilse DEVLETÇİ KAPIKULU zümrelerinin arasında bir konuşma yarattı. CHP’de ortanın solu parolası: CHP içindeki Finans-Kapitalist azınlığa karşı, küçükburjuva ve hür burjuva hoşnutsuzluğundan kaynak almış devletçi kapıkulu zümrelerinin isyan bayrağıdır. CHP’li küçük burjuva yığınları, haklı olarak, CHP Finans-Kapitalistlerine güvenmiyorlar. Bu bir ciddi durumdur.

Bu durumda TİP ideologları ne buyuruyorlar? CHP solcuları ve (!) işaretiyle dirseklenen sosyalistler (YÖN olacak): “Birleştiricilik, kaynaştırıcılık sloganlarıyla sınıf mücadelesi gerçeğini reddetmekte”imişler. Bundan tabiî ne olabilirdi? Eğer, CHP “sınıf mücadelesi” sloganını benimseseydi, TİP’e ne hacet kalırdı?. Mesele CHP’nin bilincine varmadan yaptığı “sınıf mücadelesi”ni, bilinçten bahsedenlerin pratik eşya dersleriyle halka öğretmesidir. Mesele “sınıf mücadelesi” rozetini taşımakta değil: Konkret davranışla, kapıkulu zümreleri kanalından da olsa, vatan hainliği pazara çıkmış Finans-Kapital zümrelerini tecrit ederek, esnaf ve köylü tabakalarıyla İşçi arasına konulmuş saçma karantinayı kaldırmaktır. Yoksa CHP’nin geçmiş suçlarını; en cahil köylümüz en âlim TİP’limizden çok daha iyi bilmektedir. Mesele, CHP denizine düşmüş halkı AP yılanına sarılmaktan kurtarmaktır.

Böylesine ciddi bir konuda: Ağızdan çıkan “SINIF” ve “MÜCADELE” sözcüklerini kulak duymalıdır gibi eksi gocunmalar bir yol: CHP’nin geçmişinde, TİP ideologlarının dört elle sarıldıkları “Atatürkçü Devrimler” de vardır. “CHP iktidarda iken sağda, muhalefetteyken solda olan ilginç bir partidir” sözü de yeterli sayılmaz. Kavel grevi CHP’nin, karma hükümetle Finans-Kapitali ölümden kurtardığı zaman, Ecevit hizbinin bağımsız tarafsızlığını göstermişti. Amerikan casusu Porter’lerin, Ankara’ya gelip İnönü yerine başvekil aradıkları gün; Paşa’nın acı acı ayıkması ve ortanın soluna geçmesi, ayıkmamasından ve sola geçmemesinden daha mı istenecek şey olurdu TİP ideoloklarınca?

CHP epeydir iktidarda değil. Yalnız muhalefette iken bile sol olmakla seçim kanununa “millî artık” prensibini koydurduğu için; hattâ CHP’den kayma oylarla TİP meclise üç yerine 15 milletvekiliyle girebildi. Bu kötü mü oldu? TİP milletvekillerine, meclise girer girmez dışarıyı unutun eskilere saldırın diyen CHP midir? Demek CHP sırf muhalefette iken solcu bile olsa, ondan yararlanmak politika sanatının alfabesidir. TİP ideologları: “Yararlandık yeter, CHP’yi kullandık, şimdi AP’den yararlanalım” mı diyecekler? İşte o zaman buna “sınıfsal nitelik” değil, tam antika Makyavelizm denir. Küçükburjuva kurnazlıkları bilımsel politika olamaz. Ayrıca burnunun ucunu görmemek olur. CHP, henüz muhalefet oylarının büyük çoğunluğuna sahiptir. Batıda öyle”sosyalistler”biliyoruz ki, Marx’ın başı üstüne yemin etmedikçe adım atmazlar. Hepsi de, işçi oylarıyla emperyalizmin ömürünü uzattırmaktadırlar. Gene de, sahte sosyalistlerle sahiciler, belli plâtformlar üzerinde işbirliği yapabilirler. “Kompromi yasak.” (uzlaşma, yok) palavrası, pratik beyinsizliğin anıtsal büyükburjuva anarşisidir.

,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir