Hikmet Kıvılcımlı – Hayvanlığa İsyan

PDF İzle & KaydetYazdır

14 Mart Geleneksel Tıp Dergisi | 14 Mart 1971

Ne zaman kimi tıp meslektaşlarımı görsem, hep ve hemen Aristotales’in İnsan’ı tanımlayışı gözünönüne gelir.

İnsan nedir?

Aristotalis’e göre:İnsan: “ZOON POLİTİKON” (Politik Hayvan) dır.

Doğrusu da, insan, İbn’i Haldun’dan beri “Maymundan gelmiş” bir yaratıktır. Modern Bilimin en son “buluş”u da o oldu.

Darwin’den beri “İnsanın Maymundan gelmiş bulunuşu” iki kez iki dört eder kertesinde bir bilimcil doğrudur. İnsan, ancak Amerikan Emperyalizminin yobaz papazkafasını taşımalıdır ki, insanın maymundan geldiği hakikatini yüksek öğretimde yasak etmeyi düşünebilsin.

Gerçeklik o ise, insan “maymundan gelmiş” ise, bizim onu inkar etmemiz neye yarar?

Ancak “Maymundan gelmiş” demek, insanın: “Maymundan kalmamış”, “Maymunluktan çıkmış” bulunduğunu söylemektir.

“Maymun” nedir?

Bütün benzeri ve benzemezi canlılar zinciri içinde, sondan(insandan) bir önceki halka olan bir hayvandır.
İnsanın “Maymundan çıkmış”olması, hayvanlıktan kurtulmuş bulunmasını gerektirir.

İnsanın hayvanlıktan çıkmış bulunuşunu Aristotales: “POLİTİK HAYVAN” oluşu ile niteler. Bu nitelikten “POLİTİK” sözcüğünü kaldır. Geriye ne kalır? Sırf ve yalnızca : “HAYVAN!” yahut“MAYMUN!”.

2400 yıl önceki Grek uygarlığı o bilimcil anlayışa ulaşmış.  İnsandan “POLİTİK”(siyasi) oluşu kaldırıldı mı, elimizde “Hayvan” dan, yahut pek çok benzediğimiz “Maymun”dan başka hiç mi hiçbir şey kalmaz.

Türkiye’ de öyle kuşaklar geçti ki, onların içinde her meslekten nice sayılı kişiler, büyük bir rahatlıkla, yahut titizlikle, ikide bir şöyle konuşurlar:

“-Politika mı? Aman, Allah göstermesin! En tiksindiğim şey politikadır. Ben işime bakarım.Benim işim: Hekimliktir, yahut Avukatlıktır, yahut Öğretmenliktir, Askerliktir, Memurluktur,Bilginliktir, Hakimliktir. ve ilh., ve ilh.. Politikayı yanıma uğratmam!”

Böyle övünen çoğu “Aydın” kişiler, farkına varmaksızın, Politika dışında kalmakla “İnsanlıktan”çıktıklarını, söz gelimi “Hayvan”laştıklarını, yeniden “Maymun”laştıklarını açıklamış olurlar. Artık önümüzde, örneğin “Hekim” yok, bir “Tıp hayvan”, yahut “Tıp maymunu” vardır.“ Avukat” yok, bir “Hukuk hayvanı”, yahut “Hukuk maymunu” vardır. “Asker” yok, bir “Ordu hayvanı”, yahut “Ordu maymunu” vardır. “Memur” yok, bir “Devlet hayvanı”, yahut “Devlet maymunu” vardır.  “Öğretmen” yok, bir “Öğretim hayvanı”, yahut “Öğretim maymunu”vardır. “Hakim” yok, bir “Adalet hayvanı”, yahut “Adalet maymunu” vardır. “Bilgin” yok, bir “Bilim hayvanı”, yahut “Bilim maymunu” vardır…  Sayın, sayabildiğiniz kadar.Bunları biz demiyoruz, “Politikayla uğraşmadığını” bir bayağı övünç gösterisi yapan sözüm ona“Aydın” kişi belirtmiş oluyor. Belirtişin üstü kapalı, yaldız, mahmuzla süslü oluşu içindeki öz anlamdan ne değiştirir?

İşte Gençliğimize kerli ferli adamlar, gerine gerine:“ —Siyasetle uğraşmamak. Kendi işine, derslerine bakmak!” öğüdünü verirlerken onu söylemiş gibidirler:

“-Gençler! Siz Okul Hayvanı, Okul Maymunu olmalısınız. Unutmayın ki siz genç hayvandan,genç maymundan başka bir şey değilsiniz.”

Özellikle 80 bin Yüksek Öğrenim gençliğine bu öneriyi tapşırmak dile kolay. Hele ömrünün 30 yılını “Yüksek” öğrenime harcadıktan sonra: “Ya 600 lira maaşına ‘Siyasetle uğraşman yasak’. Kapıkulluğunun en “Alt” katında dört büklüm olursun; ya, “talihin varsa”, Batı “üst insan”larının yanaşmalığında “Aşağı ırk” görevi için yurdundan gönüllü sürülüp gidersin… Yahut ana toprağında siyasete kalkışırsan aylıklı işsiz ‘Komando’ hoşhoşlarına yedirilirsin” ölümlerinden bir ölüm beğendirilebilmek olur şey değildir.

Hele Tıp Gençliği, -o bir zamanın en önde dövüşen en bilimcil Devrim bayrağı,- basit bir ameliyat giyotini kadar ruhsuz kişicil teknik yedek parça durumunda asosyalleştirilmek isteniyor. Finans- Kapital çıkarına sigorta maymunluğundan, Tefeci-Bezirgan Hacıağa vurgununa hayvanca sahte rapor kalpazanlığından ötede, politika paryalığına bile elverişli sayılmıyor… Sen Labaratuvar kobaylığına bak… Sen Klinik otomatlığınla babahindileş… Sen Kliyantel fareliğiyle çöplen… Memleket veya : “Dünya var imiş, ya ki yoğolmuş, ne umurun… İç bade, sev güzel var ise akl’ü şuurun!”. Politika, pis Parababalarının tekelinde kalacak bir dalaveredir.

Azıcık gerçek bilim ve bilinç ışığını seçen Gençliğimiz, o Dünya çapında en ufak yaratıcı gücü bırakılmamış, poz ve cüppe gösterişli Üniversiteyi Batakhaneye çeviren korkunç zından hayvanlığına ve maymunluğuna karşı isyan ediyor.

,
One comment to “Hikmet Kıvılcımlı – Hayvanlığa İsyan”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir