DSF tarafından yapılan Karl Marks’ın 200. Doğum Yıldönümü Açıklaması

PDF İzle & KaydetYazdır

5 Mayıs 1818’de İşçi Sınıfı Biliminin büyük kurucusu Karl Marks, Prusya, Trier’de doğdu. Onun kuramsal çalışmaları ve eylemleri Dünya İşçi Sınıfının, sömürüyü sonlandırmak için verilecek mücadelede üzerine düşen tarihsel rolünü fark etmesinde ve bu doğrultuda mücadele yürütmesinde öncülük etti.

Ekonomi Politiğin Eleştirisi (1859), Kapital (1867) gibi eserleriyle kapitalist üretim yordamının yasalarını inceleyerek, kapitalizmin İşçi Sınıfının refahıyla çeliştiğini ve sosyal gelişmeye engel oluşturduğunu ortaya koydu. Ve aynı zamanda da sosyalist toplumun kurulabilmesi için halk kitlelerinin sınıf temelli mücadele yürütmelerinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Karl Marks, Friedrich Engels ile birlikte 1864 yılında Londra’da Uluslararası İşçi Birliği’nin (Birinci Enternasyonal’in) kuruluşunda bu Birliğin ilk “Deklarasyon”unu ve broşürlerini yazarak çok önemli bir rol üstlendi. Dünya Sendikalar Federasyonu’nun öncülü olan Birinci Enternasyonal, farklı ülkelerdeki işçi hareketlerini ortak bir İşçi Sınıfı mücadelesinde birleştirmiş ve Karl Marks bu süreçte, bu mücadelenin militanca sürmesinde aktif bir şekilde rol almıştır.

Tekeller arasındaki çelişkilerin ve rekabetin daha da kızışarak, savaşlara ve insanlığın acı çekmesine yol açtığı günümüzde, Karl Marks ve onun eserleri, dünyanın her yerindeki işçilerin ve halkların ellerinde, çalışma ve sosyal hakları için verdikleri gündelik mücadelelerinde ve insanın insanı sömürüsünü yok etmek için verdikleri mücadelelerinde, çok değerli bir silah olmaya devam edecektir.

Atina, 7 Mayıs, 2018

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir