Çankaya’da işçiler hak arıyor! Belediye, kolluk kuvvetlerinin arkasına saklanıyor.

Çankaya Belediyesi taşeronu Norm Altaş firmasına bağlı 600 işçinin 18 Aralık tarihinde yapacağını açıkladığı grev sonrasında Çankaya Belediyesi’nin grev kırıcı tavrı sürüyor. Çankaya Belediyesi, aralarında işyeri temsilcilerinin de bulunduğu kişileri işten çıkartarak gerçekleşecek grevi önlemeye çalışıyor.

Engellemeleri ve işten atmaları protesto için bir araya gelen Çankaya Belediyesi işçileri, protesto sırasında Çankaya Belediyesi’ne girerek, işyeri işgali gerçekleştirdi. İşgal sonrasında Çankaya Belediyesi, işçilerle görüşmeler yapmak yerine işçilerin karşısında kolluk kuvvetlerini çıkardı. Kolluk kuvvetleri ise işçilere karşı biber gazı kullanarak, işçilerin önderi Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve iki işçi önderini gözaltına aldı. Gözaltılar sırasında çok sayıda işçiye şiddet uygulandı.

Çankaya’da işçiler tarih yazıyor

İşçilerin grev çabası ülkemizde özgün bir yer taşımakta. Patronların işçileri daha fazla sömürmek amacıyla, iktidar eli ile yasalaştırdığı taşeron işçilik yasalarına ve baskılara rağmen, taşeron işçilerinin grev gerçekleştirecek olması, mücadelenin hiçbir zaman durdurulamayacağının göstergesi olarak tarihte yerini alıyor. İşçilerin sonuna kadar haklı ve meşru mücadelesine gerçekleşen bu saldırı, taşeron formülünün çöküşüne dair kızgınlığın yansıması olarak görülmekte.

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş sendikası, genel başkanlarının ve işçilerin gözaltına alınması ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu.

250 kadar Norm Altaş İşiçisi grev aşamasındayken 12 işçinin işten atılması ve sendika haklarının tanınmaması üzerine Çankaya Belediyesi’ni işgal etti. Toplu İş Sözleşmesini kabul etmeyen, grev kırıcılığı yapan ve toplam 12 işçiyi işten atan Çankaya Belediyesinde işgal eylemi devam ediyor.

Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve yöneticilerimizin de içeride bulunduğu eylemde işçiler, atılan işçiler geri alınıncaya kadar belediye binasını terk etmeyeceklerini belirttiler.

İşgal eylemi sloganlarla, alkışlarla devam ediyor. Dışarıda polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eyleme her an saldırı olabilir.”

 

 

“Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve işçiler gözaltında

Çankaya Belediyesini işgal eden 250 kadar Norm Altaş işçisine polis biber gazı ile sert bir şekilde müdahale etti.

Grev aşamasındayken 12 işçinin işten atılması ve sendika haklarının tanınmaması üzerine 250 işçi ve sendikamızın Genel Başkanı ve yöneticileri Çankaya Belediyesini işgal etmişti.

Atılan işçiler geri alınıncaya kadar Çankaya Belediyesi’ni terk etmeme kararı alan işçileri belediye binasından çıkartmak için gaz sıkarak müdahale eden polis sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nu, yöneticilerimizi ve üyelerimizi gözaltına aldı.

 

İşçiler, slogan ve alkışlarla polis saldırısını protesto ediyor.”