Av. Doğan Erkan Deutsche Welle’de belediyelerin toplandığı bağışlara bloke kararını değerlendirdi

PDF İzle & KaydetYazdır
https://www.youtube.com/watch?v=hUacfM1Wgpk

TODAM Başkanı Av. Doğan Erkan, Deutsche Welle Türkçe’de muhalefet belediyelerinin Koronavirüs mağduriyetlerini giderme amacı ile bağış toplamasının hükümet tarafından engellenmesi kararını değerlendirdi.

Aynı zamanda Ankara’da yaşayan Ayhan Tuncer isimli yurttaşın da dava açması ile birlikte açılan itiraz davasında müvekkil de olan Av. Doğan Erkan, konu ile ilgili şu görüşlerini de ekledi;

“Hukuk bilmeyen ama sağa sola her gün yasa dışı emirler veren Süleyman Soylu’nun, Yerel Yönetim hukuku da öğrenmesi gerek: Anayasa 127. maddesine göre ‘Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.’ Yani belediyeler Anayasa gereği KENDİ ÖZEL KANUNLARINA TABİDİR (lex specialis).

Peki, lex specialis Belediye Kanunu ne diyor?

– 5393 sayılı Belediye Kanununun ‘belediyenin yetki ve imtiyazları’ başlıklı 15. maddesi i bendi:

‘Borç almak, bağış kabul etmek’ yetkisini düzenliyor açıkça

– aynı kanunun “belediye başkanının görev ve yetkileri” başlıklı 38. maddesi “l” bendi:

‘Şartsız bağışları kabul etmek.’ bu hüküm de açık.

Peki, Yardım toplama Kanunu? Bu konu hakkındaki genel kanun (lex generalis). Belediye ise kendi özel kanunundan yetki alıyor. Özel kanun genel kanunu ilga eder (Lex specialis derogat legi generali). Bu da Roma’dan beri 2 bin beş yüz yıllık kural.

Süleyman Soylu ya da Bakanlığın hiçbir bürokratı bu kuralı bilmiyor mu? Bu en kötü ahvalde dahi Yardım Toplama Kanununun kendi içinde hüküm var ama:

31nci maddesinde üstte açıklanan ilkeyi korumak ve belediyenin yasal yetkilerini korumak üzere kanun koyucu ‘KAMU KURULUŞLARINA TANINMIŞ HAK VE AYRICALIKLAR SAKLIDIR.’ şeklindeki düzenleme yapmış.

Dolayısıyla Belediyeler, gerek kendi özel kanunlarıyla, gerek bu genel kanunla, bu hakkın özel olarak tanındığı Anayasal Kamu Kuruluşlarıdır. Acaba Süleyman Soylu Anayasa tanıyor mu?

Biz tüm bu sebeplerle; Ankara Büyükşehir Belediyesinin bağışçılarından olan, Ankara Barosu avukatlarından dostum ve meslek büyüğüm Av. Ayhan TUNCER ile birlikte, bağışçının bağışının ulaşmasına engel olduğundan hareketle, İçişleri Bakanlığı genelgesinin iptali ve YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI talebiyle bugün Danıştay’da dava açtık. Umutluyuz. Bu davada Hukukiliğe ulaşır mıyız bilemeyiz. Ancak hukuk mücadelesi vermekten vazgeçemeyeceğiz.”

One comment to “Av. Doğan Erkan Deutsche Welle’de belediyelerin toplandığı bağışlara bloke kararını değerlendirdi”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir