AKP’nin Halka Karşı Oyunu

PDF İzle & KaydetYazdır
akp-halka-karsiSeçmen zannediyor ki AKP, batıya karşı mücadele ediyor. Katiyen yalandır. Bunu göremeyen seçmenimiz maalesef anlamıyor. Peki bu halkın suçu mudur? Yoksa bizim mi? Tabi ki bizim.
AKP DEMOGOJİSİ
Tarihten beri sınıflar savaşı olduğunda egemen sınıflar halkı oyalamak için binbir taktikler uygular. Bu taktiği uygulamada ki koşulları elbet farklıdır ama biz genele bakalım.
Bizim İslam toplumumda Muaviyeler vardır. Muaviye hatırlarsanız Ali’ye karşı Kur’an sayfalarını mızrak uçlarına takarak savaştı. Yezid döneminde ise Hüseyin ve Hasanlara karşı Müslüman halk karşı koydu. Peki niye peygamberin torunlarına karşı böyle oldu? Çok bellidir. Müslümandan çok müslüman gözüken Muaviye – Yezid saltanatı yüzünden.
Muaviye ve Yezidler kimlerdi? Eskiden Mekke Tefeci-bezirgân zümresi içinde en kodamanlarının soyundan gelenlerdir. Bu Ebû Sufyan’ındı.
Ebu Sufyan ise para ile Müslüman olmuştu. Hz. Muhammed realistti ve bu tefeci-bezirgânların para tapıcı olduklarını anladı ve kendi MEDENİYETİNİ kurmak için onları PARA ile Müslüman yapmıştı. Bu Hz. Muhammed’in hatası gibi kişisel bakılmamalı. Bu Tarihin ekonomik ve politik diyalektik gelişimiydi. Barbarlık ile Medeniyetin kaynaşmasıydı.
Hz. Muhammed ile kurulan İslam demokrasisisi (devleti) diğer 4 halife dönemi ile ilkel-sosyalist gelenekler ile devam etti. Hz. Ömer bu Tefeci-Bezirganlara darbeler vuruyordu. Bu Tefeci-bezirgânlarda Ali’nin de buna devam edeceğini tahlil edip veliye karşı koydular.
Tabi bunu nasıl? Kur’an Sayfaları İle…
Yani Halka karşı “en yiğit müslüman” gibi görünerek. Halkta bu demagojik-saptırılan laflara inandı ve Muaviye Partisini  (zümresini) destekledi. Sonrası ardı sıra gelmeyen uygulamalar oldu. Mesela Saraylar ile Toprakları kendileri gibine aşırdılar. Faizlik ve rantçılık Kur’an’a göre yasakken, bunu kitabına uydurarak yaptılar. Ama Müslümandılar
AKP’ye gelelim:
1- Faizciliğin ve rantçılığın babasını yaparlar.
2- Antika Tefeci-Bezirgânlık denilen Köylüyü sömüren sınıfın temeline dayanırlar.
3- Finans-Kapitalin en gerici diktatörlüğünü kurarak halka karşı baskılar uygularlar (grev ve eylemlere karşı darbeler)
4- Emperyalizm ile uzlaşmıştır ve onların parababaları için uşaklık görevi yaparlar. Bkz: BOP
Daha çok var ama bunlarda yeterli günah. Bizde de Millet-Vatan-Din-Tarih demagojileriyle Halktan oy alırlar ve alt sınıfları oyalarlar.
“Ekonomik ve sosyal güçlerini kullanarak alt sınıf bilincini taşıyacak teşkilatlanmaları yaşatmamanın kolayını bulurlar ve öylece kapitalist sınıf diktatörlüğünü görünüşte olsun ‘demokrat’ kılıf içinde saklarlar.” (…)
“Şaka değildir. Egemen sınıflar 7 bin yıllık tecrübelerin miraslarıdırlar. Yüzlerce yıl bir avuç adam büyük toplum yığınlarını gütmüşlerdir. Gütmek için türlü kafaca ve bedence silahsızlandırmalara uğratmışlardır. Bu ugratışlarında yetmiş bin türlü kurnazlık edinmişler, kalleşlikler uygulamışlardır. O ebedi ve ezeli egemen sınıf oyununu bozmak, masallardaki sihirbazları büyüsünü çözmekten daha çetindir. Sınıflı toplum oldu olasıya üst sınıfların kaygıları ile yürütülür. Bu kaygıların en büyüğü; alt sınıfları ŞAŞKINA ÇEVİRMEK ve BİTKİN TUTMAK’tır. Bu alanda bizim yaşantımıza miras kalmış bitmez tükenmez çeşitler göz önüne getirilebilir.” [1]
Görüldüğü gibi burjuva-bezirgân partisi olanlar (AKP) bu yöntemleri (ülkenin kültürek, politik ve sosyal koşullara göre değişir) kullanarak halkı çok rahat oyalarlar.
AKP, batıya karşı “anti-emperyalist” tavır takınarak kendi iç pazarında halktan oy almaktadır. Halkın Kuvâyimilliye ile yoğrulmuş yüreğini istismar ederler.
Burada Lenin’in dediği gibi “hangi sosyal sınıfın çıkarı” vardır diye bakmamız gerek. Çünkü bunlar vatansever-dinperver görünseler de Hollanda olsun ABD olsun herkes ile Bezirgân ilişkilerde, rant ilişkilerde bulunarak vatanımızı talana, yağmaya açar ve vurgun edilmesini sağlarlar.
Kaynakça:
[1] Hikmet Kıvılcımlı, Genel Olarak Sosyal Sınıflar ve Partiler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir