“Adalet?” Taşeron İşçiler Adalet Arıyor

PDF İzle & KaydetYazdır

nakliyat-is-norm-altas-cankaya-bld

Geçtiğimiz ay “ADALET” başlığı altında gerçekleşen yürüyüş ve gösteri sonrasında, bu eyleme en çok sevinenin TÜSİAD başta gelmek üzere patronlar olduğunu söylemiştik.

Sözlerimiz hala tazeliğini korurken, kamu hizmeti görevini patronlara emanet eden Çankaya Belediyesi’nin ve parababaları hukuku işbirliğiyle, taşeron cehennemi ile işçileri güvencesizlik ve örgütsüzlüğe mahkum ettiği bir örneğe tekrardan şahit olduk.

Programlarında boy boy “sömürü düzenine son verme” sözleri bulunan “işçi sınıfı hareketi” partileri “ADALET” mitingine koşuşurken, Çankaya Belediyesi’nin taşeron çalışanının sorduğu soru her şeyi özetliyordu: ADALET?

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş sendikasında örgütlenen ve işçiler arasında çoğunluğun sağlanması ile Toplu İş Sözleşmesi hakkını kazanan Norm Altaş/Çankaya Belediyesi işçileri, ülkemizde sadece parababalarına yarayan adalete itiraz için Çankaya Belediyesi önünde protesto eylemi düzenlediler. 10 Ağustos’ta gerçekleşen eylemin önemi sadece işçilerin sendikal hakları açısından değil, kendisini işçi sınıfından yana gösteren patron partilerinin ikiyüzlülüğünün teşhir edilmesiydi. Eylemde bu amaca yönelik olarak “Çankaya Belediyesi Norm Altaş’ta Taşeron Cehennemine Teslim Olmayacağız” pankartı açıldı ve “Mücadele ile kazandığımız sözleşme hakkımız engellenemez” “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Direne Direne kazanacağız”, “İnadına Sendika İnadına DİSK, İnadına Nakliyat-İş”, “Taşeron Cehennemine Hayır”, “Zafer Direnen İşçilerin Olacak” ozalitleri taşınarak ve sloganlarla belediye önüne gelindi.

Burada Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendikanın bildirisini okudu. Okunan bildirinin detayları şu şekilde.

“Basın açıklamasında Genel Başkan yaşanılan hukuksuzluğa son verilmesini mücadeleyle kazanılan sözleşme hakkının engellenemeyeceğini vurguladı.

Küçükosmanoğlu; Sendikamız Çankaya Belediyesi alt işvereni Norm Altaş’ta örgütlendiğini, yapılan itiraz üzerine yargılama sonucunda toplu iş sözleşmesi yetkisi kesinleşmiş olduğunu ifade etti. Norm Altaş işvereni iş mahkemesine başvurarak yetki belgesinin iptali sözleşme prosedürünün ihtiyari tedbir kararı verilerek durdurulmasını istemesine karşın, mahkeme bu istemi reddettiğinin bilgisini verdi.

Küçükosmanoğlu; Norm Altaş’ta toplu iş sözleşme görüşmeleri devam etmektedir, dedi. Dün itibariyle de uyuşmazlık tutanağının tutulduğunu ifade etti.

Küçükosmanoğlu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hukuksuz, yasal olmayan yaklaşımlarla toplu iş sözleşmesi sürecini mahkeme kararına rağmen engellemek istediğini vurguladı.

Küçükosmanoğlu; Çankaya Belediye başkanlığı, üst işveren olarak bu toplu iş sözleşme sürecinde yasal – fiili olarak sorumludur. Belediye Başkanlığı bu sorumluluğu ile ilgili Sendikamızın görüşme taleplerine bu güne kadar herhangi bir yanıt vermemiştir. Mücadele ile kazandığımız meşru- yasal sözleşme hakkımız engellenmek istenmektedir. Buna izin vermeyeceğiz. Norm Altaş’ta mutlaka toplu İş sözleşmesi yapılacağını vurguladı.

Bugünkü eylemin bir uyarı eylemi olduğunu, işçilerin iradeline saygı gösterilmesini istedi. Bundan sonrada sözleşme yapılana kadar yasal- meşru her türlü mücadelenin verileceğine belirterek açıklamasını bitirdi.” (Nakliyat-İş Resmi Sitesi)

Bildiriden anlaşıldığı gibi, taşeron sistemi ile birlikte uygulanması gündemde olan kiralık işçilik, kıdem tazminatının kaldırılması gibi uygulamalar, giderek yaygınlaştırılmak istenmekte ve işçilerin örgütlü mücadele gerçekleştirmesinin önüne geçilmek istenmekte. Bu uygulamanın başında ise,taşeron uygulamasını kaldıracağına dair vaatte bulunan iki patron partisi AKP ve CHP gelmekte. İşçilerin örgütlülüğünün önünce belediye-devlet işbirliği ile örülen duvar gösteriyor ki, ülkemizde PARABABALARININ ADALETİnden başkası yok. Bununla beraber, birlikte mücadele ederek, taşeron uygulamasına karşı örgütlü mücadeleyi her türlü koşula rağmen tercih ederek, işçi çıkarlarını savunan bir sendikalı mücadelede ısrar ederek kazanılmayacak hiçbir şey yok.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir