Yaşasın 1 Mayıs! Kahrolsun Parababaları Düzeni!

Bu 1 Mayıslar; geçmiş 1 Mayıslara göre çok daha farklı koşullarda gerçekleşiyor. Tüm dünyayı kasıp kavuran, milyonlarca insanın ölümüne sebep olan ve bir o kadar insanımızın da kalıcı/geçici hasarlarla yüz yüze kalmasını sağlayan Covid-19 salgınında bu 1 Mayıs’ı karşılıyoruz. Sevdiklerimizi, mücadele arkadaşlarımızı bu lanet olası felaket günlerine kurban verdik. Hepsini saygıyla anıyoruz. Onların anıları mücadelemizde ve işçi sınıfımızın kazanımlarında yaşamaya devam edecek.

Elbette ki virüsler ve hastalıklar, üzerinde yaşadığımız gezegenimizin olağan sorunlarıdır. İnsanlık tüm bu sorunlar karşısında, yıllara yayılan korunma ve mücadele tedbirleri geliştirmiştir. Bu korunma metotlarından en önemlisi aşıdır. Ancak, içerisinde bulunduğumuz Sosyal Sınıflı Toplumda tüm bu deneyimler ve tedbirler; İnsanı merkezine almayan, bilimi ve insanlığın tüm birikimini aşağılık kâr hırslarına yontan ve bu gelişimlerin, birikimlerin, insanlığın yararına değil de kendi Parababaları Düzenleri’nin ticari amaçlarına göre kullanan Burjuvazi tarafından, sürekli istismar edilmiştir. Burjuvazi, kendi egemen ekonomi modelinin yarattığı ahlaksız ve alçak sömürü pratiğinde başta işçi sınıfımızı ve tüm insanlığı kendi kaderine terk etmiştir. Bu terk edişte büyük eşitsizlikler, trajediler katmerleşerek artmıştır. İşte bu trajedilerden birisi olan Korona Virüs Pandemisinde İşçi Sınıfı’nın omuzlarına büyük külfetler yüklenmiştir. Parababaları, İşçi Sınıfımızdan sömürdüğü artı değer gaspıyla, aşağılık “tasarruf” batakçı vurgunlarıyla, emekçi ve yoksul halkları bu virüs karşısında maşa olarak kullanmıştır. İşçi Sınıfı ve emekçi halkımız, ilan edilen tüm önlem ve tedbirlerden muaf tutulmuş ve deyim yerindeyse balık istifi servis araçlarında iş yerlerine taşınmıştır. Burjuvazi, aşılar üzerinden en alçakça duygularla ve niyetlerle, ticaret ve kâr taleplerini asla terk etmemişlerdir. Parababalarının sömürü düzeninin bekçiliğini yapan AKP’giller’in, tüm namuslu bilim insanlarımızın çağrılarına, önerilerine göz kapaması ve kulak asmaması sonucunda da virüs emekçi halkımız için daha yıkıcı ve can alıcı hale gelmiştir. AKP’giller’in sabah akşam verdikleri aşı sözleri, açıkladıkları aşılama programları söz verdikleri gibi gerçekleşmemiştir. Bu sebeple birçok insanımız aşısız kalmış ve Coivd-19’a karşı mücadele de aklın, bilimin gereklilikleri yerine getirilmemiştir. İşte böylesi bir ortamda 1 Mayıs’a gidiyoruz.

1 Mayıs İşçi Sınıfı için neyi ifade etmektedir? Uluslararası İşçi Sınıfının, Parababaları Düzenine ve onun tekelci aşaması olan Emperyalizme karşı; taleplerini, militan eylemlerini ve kararlı mücadelesini daha da alevlendirdiği ve dünyanın her yerinde kavgaya çıktığı günü ifade etmektedir. Türkiye Direniyor olarak, tüm sömürü biçimini ortadan bir daha geri gelmemek üzere kaldıracak ve insanca hakça bir düzeni inşa edecek olan Proletaryanın Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü 1 Mayıs’ı kutluyoruz. 1977 1 Mayıs’ında Kontrgerilla tarafından katledilen 34 işçiyi saygıyla anıyoruz. Uluslararası İşçi Sınıfıyla birlikte haykırıyoruz: Umut Örgütlü Mücadelededir!

KAHROLSUN PARABABALARININ SÖMÜRÜ, VURGUN VE TALAN DÜZENİ!
YAŞASIN 1 MAYIS!

TÜRKİYE DİRENİYOR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.