Marksizm-Leninizm ve Din (Adana Direniyor)

“Sosyalistim” diyen insanda okuduğunu anlama, sentezleme kapasitesi olmalıdır. Deyim yerindeyse “Leb” demeden leblebiyi anlamaktır. Ancak bakıyorsun kendine “Sosyalistim” diyen...