Seminer: Nasıl Sömürülüyoruz?

Discord grubu “Türkiye Komünist Topluluğu” ve Türkiye Direniyor’un ortak yayınında “Marksizm Dersleri” serisinde “Nasıl Sömürülüyoruz?” konulu seminer 20 Nisan...

Parti ve İşçiler

“Proletarya partisi: Bütünü ile işçi sınıfının en genel, en ileri, en sağlıklı eğilimlerinin teorisini ve pratiğini temsil eden örgüttür....