Prusya-Fransa Savaşı Üzerine

Vladimir Lenin diyor ki “Ya devrimler savaşı önler, ya savaşlar devrime yol açar.”

İlk Proletarya Diktatörlüğü olan Paris Komünü, 3.Cumhuriyet’ten hızını alan Paris’teki Devrimcilerin 18 Mart 1871’de Paris’i ele geçirmesi ile kuruldu. 1870 yılındaki harptan sonra Paris, Prusyalılar tarafından kuşatılmış, İmparatorluk (III.Napeleon) tarafından terkedilmiş, ihanet edilmiş, öksüz bırakılmıştı. İmparatorluğun ağır yenilgisi sonrası 3.Cumhuriyet kurulmuştu. Prusyalılar tarafindan kuşatılan Paris, 21 Mayıs 1871’den sonra düştü ve 21-28 Mayıs arasında 30 bin Komüncü idam edildi. 38 bini hapse atıldı. 7 bini sürgün edildi. [1]

Peki, Paris Komün’üne neden olan Prusya-Fransa Savaşı nasıl başladı?
Burjuva Devrimlerinin düşmanı Napoleon Bonaparte’ın kuzeni Louis Bonaparte’ın mevcut iktidarını korumak ve olası bir burjuva devrimine karşı Prusya’ya savaş ilan etmesi ile başlamıştı savaş. Savaşın kazanılmasından çok, seferberlik ilan edip kendisine düşman olan işçi sınıfı ve solcuları püskürtmek, işlevsizleştirmek oldu Louis Bonaparte’ın amacı. 

“Vatan’ın için öldüğünü zannedersin, Kral’ın için ölürsün.”

2 Eylül 1870’te katil Mareşal MacMahon yönettiği 83.000 kişilik Fransız birlikleri Sedan’da yenilgiye uğradı ve teslim oldu. Savaşın sonunda Paris kuşatılmış. Prusyalılar Fransız topraklarını işgal etmiş. Meşhur Alsas-Loren meselesi ortaya çıkmıştı. Sedan yenilgisi sonrası III.Napoleon, Otto von Bismarck’a kılıcını teslim etti. Bir Fransız için utanç verici bir durum.

28 Ocak 1871… Paris resmen Prusyalılara teslim oldu. Asıl teslim olunuş, işbirlikçi hain Adolphe Thiers’in yeni oluşturulan Ulusal Meclisin başkanı seçilmesidir. 18 Mart 1871’de ilk Proleterya Diktatörlüğün ilanından sonra karşı-devrimci bir rol almış ve gene bir karşı-devrimci Otto von Bismarck’ın yanına çekilmiştir. Bu aslında savaşın kimlere karşı olduğunun özetidir.

Mesele işçi sınıfının iktidarı olduğu zaman, birbirine düşman Fransız ve Prusyalılar dost olmakta gecikmediler. Tarihte burjuvazinin kayıkçı dövüşleri, hep böyle sonuçlanmıştır. Bugün “Cumhur İttifakı” adı ile yoksulluk ve pahalılıktan şikayet edenlere “vatan haini” denmesinin kökenlerinden biri de, bu olayın altında yatmaktadır.

Katkıda bulunanlar:
İzmir Direniyor’dan Can

[1] Prosper Olivier Lissagaray, 1871 Paris Komünü, Payel Yayınları, sy.18

,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.