Neden Mustafa Kemalcilik? (Malatya Direniyor)

Devrimcilere en çok baskı Mustafa Kemal üzerinden yapılırken, ona sahip çıkmamak mücadeleye sahip çıkmamak olur. Biz, ülkemiz emperyalizmin kuşatması altındayken Mustafa Kemal gelenekli Kuvayimilliyeyi, 2. bir kurtuluş hareketini savunuyoruz. Mustafa Kemal’den kopuk bir Türkiye Devrimi düşünülemez. Deniz’in Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Yürüyüşü yaptığını unutmamak gerekirken aynı zamanda mahkemede savunmasındaki şu kısmı da unutmamaları gerekir;

“Fikir özgürlüğünü ve anayasayı paravan yapanlar, önceleri Atatürkçü geçinirken onun fikir ve şahsiyetiyle küçük görmeye başladılar’ şeklinde ve ‘sadece Mustafa Kemal tarafını beyan ediyorlardı’ şeklinde bir cümle mevcuttur, bunu kesin olarak reddediyorum, asla kabul etmiyorum. diğer yurtseverler de bunu kabul etmezler. bu kasten tahrif edilmek isteniyor. bu cümle art niyetle hazırlanmıştır. bu memlekette Mustafa Kemal’e gerçekten sahip çıkanlar varsa onlar da bizleriz.” (Deniz Gezmiş – THKO Savunması)

Aynı konuyla ile ilgili Mahir Çayan da değinmiştir;

“Sapına kadar Atatürkçüyüz.

Milli Kurtuluşçu bir tutum yansıtması açısından bizler sapına kadar Atatürkçüyüz.

Atatürk’ün Milli Kurtuluşçuluk bayrağını hayatımız da dahil her şeyimizi ortaya koyarak biz dalgalandırıyoruz.” (Mahir Çayan – THKP/C Savunması)

Biz bu sebeple daha iyi bir dünya için paylarına acı düşen devrimcileri örnek alırken, Mustafa Kemalciliği de benimsiyoruz.

Peki nedir Mustafa Kemalcilik? Mustafa Kemalci Devrimciler,  Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı sırasındaki mücadele dönemini benimserler. Onun Devrimci, Laik, Antiemperyalist, Tam Bağımsız, Cumhuriyetçi ve Halkçılık gibi yönlerini benimserler. Mustafa Kemal’i benimseyerek, eleştirirler.

Bu doğrultuda, Kemalizm özgün bir ideoloji midir? Cevabı; açık bir şekilde, öyle diyemeyiz. O dönemin çeşitli ülkelerinden esinlenen, karma bir sistem vardır. Bir Sosyalist, Kemalizm’i bu yönü ile benimseyemez, Kemalizm ve Sosyalizm farklı rejimlerdir. Fakat bir sosyalist aynı zamanda Halkçı olabilir, Cumhuriyetçi olabilir, Laik olabilir ve aynı zamanda Devletçilik ile İnkılapçılık ilkesini de benimseyebilir ve ayrıca yurtsever de olabilir. Gerçek milliyetçilik, Fransız İhtilaline dayanmakta bağımsızlık anlamındaki milliyetçiliktir. Bugün ise, Hikmet Kıvılcımlı‘nın vurguladığı gibi milliyetçi olmak demek, sosyalist olmak demekten başka bir anlama gelmemektedir.

Her ülkenin Devrimcilerinin en azından sembolik bir önderi olur. 68 Kuşağı ağabeylerimizi örnek alırken bizler, Mustafa Kemal’i en iyi analiz edenler olmalıyız. Bu nedenle gerekirse her konuda ders çıkarmalıyız.

Mustafa Kemalcilik, Atatürk’ün tüm özelliklerini benimsemek değildir. Atatürk sonuçta burjuva sınıfının devrimcisidir. Ancak bir sosyalist, halkı oluşturan sınıf ve tabakaların çıkarlarını savunmak durumundadır. Ayrıca Atatürk’ün etrafındaki siyasetçilerin yaptıkları da kabul edilebilir değildir. En somut örneği, Finans-Kapital’in temsilcisi Celal Bayar’ın eylemleridir. Onların kurduğu sömürü çarkları, bugün hala parababaları tarafından işletilmektedir. İşte Atatürkçülük ile Mustafa Kemalcilik arasındaki Fark Budur.

Son olarakta bu ülkenin kurtuluşunu isteyenler, veya emperyalizme karşı bir savaş vermek isteyenler, bir kurtuluş savalı vermelidir. Açıkça ortadadır ki cepheyi iyi tanımalıyız ve de Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşımızın Önderi Mustafa Kemal’i örnek almalıyız. Marksizm-Leninist’in en önemli ilkelerinden antiemperyalizm ilkesine göre hareket eden bir Türkiyeli Devrimcinin görevi budur.

“Birinci Kuvayimilliyecilik: SİLÂHLI, askercil, sıcak savaştı. Bu savaşın bütün yokluklarına rağmen cephesi açıkça belirliydi. Stratejisi ve taktiği az çok genel kurallara göre basitti. Hedefi ise olağanüstü kolay anlaşılırdı.

İkinci Kuvayimilliyecilikte, cephe ne denli baş döndürücü, strateji ve taktik ne denli karmakarışık, hedef ne denli güç anlaşılır olursa olsun, Birinci Kuvayimilliyeciliğin devrimci, kutsal Mustafa Kemal gelenekli CUMHURİYET BAYRAĞI başımızdadır.” (Hikmet Kıvılcımlı, Türksolu, 29 Ekim 1968)

Yaşasın Mustafa Kemal, Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız, Yaşasın İkinci Kuvayimilliyeciliğimiz!

Malatya Direniyor’dan Alperen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir