Hikmet Kıvılcımlı Makaleleri

Sosyalist yazıları

Hikmet Kıvılcımlı – Hükümet Adalet İnsan
Hikmet Kıvılcımlı – Kel Göründü
Hikmet Kıvılcımlı – “Büyük Hesaplar” “Küçük Hesaplar”
Hikmet Kıvılcımlı – A.Karaosmanoğlu Perdeyi Araladı, ama…
Hikmet Kıvıclımlı – Kimin Ağırır O Bağırır
Hikmet Kıvılcımlı – Saldırganlık, Parababalarını Kurtaramıyacaktır
Hikmet Kıvılcımlı – Karma Değil Karmakarışık
Hikmet Kıvılcımlı – Kabine Emperyalizme Bağlılığını İlan Etti: Güdümlü Program
Hikmet Kıvılcımlı – Mao Kalpazanları
Hikmet Kıvılcımlı – B. Ecevit, Paşayı Gazaba Getirdi
Hikmet Kıvılcımlı – Şapa Oturan Parlamentarizm
Hikmet Kıvılcımlı – Egemen Güçler Yeni Oyunlar Peşinde: “REFORM” ATI!..
Hikmet Kıvılcımlı – Paris Komünası Nedir?

Hikmet Kıvılcımlı – Halk Düşmanlarıyla Reform Yapılmaz
Hikmet Kıvılcımlı – Türkiye’yi kim yönetir?
Hikmet Kıvılcımlı – Hükümet – Ordu – Sınıf
Hikmet Kıvılcımlı – İt Ürüyor! Demek: Kervan Yürüyor
Hikmet Kıvılcımlı – Filistin Olayının Düşündürdükleri
Hikmet Kıvılcımlı – Suçlu: Ayağa Kalk!
Hikmet Kıvılcımlı – Ordu Kılıcını Attı!..
Hikmet Kıvılcımlı – Yeni Aşamada Aynı Parola: Proleterya Partisi
Hikmet Kıvılcımlı – CIA Sosyalizmi Tarih Kalpazanları
Hikmet Kıvılcımlı – CIA Sosyalizmi Nasıl Yapılır?
Hikmet Kıvılcımlı – İşçi Sınıfının Tarihçil Görevi
Hikmet Kıvılcımlı – Kariyerizm – Parti – Demogoji
Hikmet Kıvılcımlı – Haçlı Saldırılarına Karşı Ne Yapmalı?
Hikmet Kıvılcımlı – II. Haçlı Seferi
Hikmet Kıvılcımlı – Kalpazanlar Ekonomisi
Hikmet Kıvılcımlı – Proleterya Partisi Nedir?
Hikmet Kıvılcımlı – Uyarıyı Uyarmak
Hikmet Kıvılcımlı – Yeter Be!
Hikmet Kıvılcımlı – Gençliğin Üç Alınyazısı
Hikmet Kıvılcımlı – İlk Yabancı Sermaye “İnkilâbı”
Hikmet Kıvılcımlı – Haçlılar Seferi Sökmez
Hikmet Kıvılcımlı – Sermaye Konsantrasyonu: (Antika + Modern) Kapitalistlerin Birleşmesi
Hikmet Kıvılcımlı – Devrimci Gençlikten de GÜNAH TEKESİ ARANIYOR Zorlanmakla Bulunabilir de!
Hikmet Kıvılcımlı – II. Pratik Devrim Orijinalliğimiz: Ordu
Hikmet Kıvılcımlı – Başsız Develiğe Son
Hikmet Kıvılcımlı – Tarihte Büyük Devrimciler: Thomas Münzer

Hikmet Kıvılcımlı – Ve Millet Cinayetlerin Hesabını Soracaktır!
Hikmet Kıvılcımlı – I. Pratik Devrim Orijinalliğimiz: Gençlik
Hikmet Kıvılcımlı – Finans-Kapitalin İkinci İkiyüzlülüğü: Kapitalist Sınıfını ve Rejimini Aldatış
Hikmet Kıvılcımlı – Türkiye’nin Teorik Devrim Orjinalliği
Hikmet Kıvılcımlı – Genel Grev – Sendikalizm – Anarşizm
Hikmet Kıvılcımlı – Sosyalizm’de Başsız Develik
Hikmet Kıvılcımlı – Ortanın Solu ve Küçük Üretmenlerimiz
Hikmet Kıvılcımlı – Finans-Kapital Tahakkümünün Birinci İkiyüzlülüğü:
Hikmet Kıvılcımlı – Bunalım Patlıyor
Hikmet Kıvılcımlı – Devrimcilerde Başsız Develik – II
Hikmet Kıvılcımlı – Adam kandırmak istemiyoruz
Hikmet Kıvılcımlı – Mao! Mao!
Hikmet Kıvılcımlı – Devrimcilerde başsız develik
Hikmet Kıvılcımlı – Solda Başsız Develik
Hikmet Kıvılcımlı – Tüm Ekonominin Büyükleri
Hikmet Kıvılcımlı – Sosyalistlerin Birinci Görevi
Hikmet Kıvılcımlı – Sağda Başsız Develik
Hikmet Kıvılcımlı – Bugünkü Türkiye Ekonomi Politikası
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr.Hikmet Kıvılcımlı ile konuşma
Hikmet Kıvılcımlı – Sunay ve Sosyalizm
Hikmet Kıvılcımlı – İngiliz Ekonomisi ve Politikası
Hikmet Kıvılcımlı – Güven: Güvenebilirsen
Hikmet Kıvılcımlı – “Hasta Adam” İngiltere
Hikmet Kıvılcımlı – Kör Barsak Ameliyatı (CHP’den İstifâlar)
Hikmet Kıvılcımlı – Nazım Hikmet Satıcıları
Hikmet Kıvılcımlı – Vatanları Satanlar
Hikmet Kıvılcımlı – Finans Kapital Nedir?
Hikmet Kıvılcımlı – (TİP) Çarşaflı Sosyalizm
Hikmet Kıvılcımlı – İşçi Sınıfı ve Küçük Burjuvazi (TİP-CHP)
Hikmet Kıvılcımlı – “İsmet Paşa Bin Yıl Yaşa”
Hikmet Kıvılcımlı – Gözümüzü Açalım İhtilâl Var
Hikmet Kıvılcımlı – Komprador mu? Finans-Kapitalist mi?
Hikmet Kıvılcımlı – Emperyalistler Arası Boğuşma İki Teknik İhtilâl
Hikmet Kıvılcımlı – Çin Halk Cumhuriyeti Kızıl Bekçiler
Hikmet Kıvılcımlı – M.B.K.nın “Azameti ve İnhitatı” (Ululuğu ve Ölülüğü)
Hikmet Kıvılcımlı – Emperyalistler Arası Boğuşma Amerikan Süperemperyalizmi
Hikmet Kıvılcımlı – Kızıl Bekçiler ve Sovyetler
Hikmet Kıvılcımlı – Türkiye’de Sosyalist Konferansı İçin
Hikmet Kıvılcımlı – CHP’nin yoluından çıkan C.H.P. Büyük Burjuva Partiliğinden, Küçük Burjuva Partliğine
Hikmet Kıvılcımlı – Geberen Kapitalizm : Emperyalizm Bugünkü Durumu
Hikmet Kıvılcımlı – Sosyalist Kimlere Çıkıyor!
Hikmet Kıvılcımlı – Bizantizm mi Sosyalizm mi
Hikmet Kıvılcımlı – Kadı İsrailoğlu Simavnalı Şeyh Bedreddin


14 Mart Geleneksel Tıp Dergisi yazıları

Hikmet Kıvılcımlı – Hayvanlığa İsyan
Hikmet Kıvılcımlı – Tıbbiyeli-Harbiyeli


Aydınlık Sosyalist Dergi yazıları

Hikmet Kıvılcımlı – Genel Olarak Sosyal Sınıflar ve Partiler [1]
Hikmet Kıvılcımlı – Türkiye’de Sınıflar ve Politika [2]
Hikmet Kıvılcımlı – Türkiye Halkının Teşkilatlandırılması [3]
Hikmet Kıvılcımlı – Klasik anlamıyla Strateji ve Taktik Nedir? [3]
Hikmet Kıvılcımlı – Genelllikle Askercil ve Sosyal Strateji ve Taktik [3]
Hikmet Kıvılcımlı – Dinin Türk Toplumuna Etkileri
Hikmet Kıvılcımlı – Lenin ve Türkiye [4]
Hikmet Kıvılcımlı – Anarşistliğimiz mi? Dağınıklığımız mı? [5]

[1] Aynı ad ile kitap olarak yayınlanmıştır.
[2] Aynı ad ile kitap olarak yayınlanmıştır.
[3] “Halk Savaşımının Planları” adlı kitabın içinde yayınlanmıştır.
[4] “Leninizm Nedir?” adlı broşür içinde yayınlanmıştır.
[5] “Devrim Zorlaması Demokratik Zortlama” adlı kitabın içinde yayınlanmıştır.


Proleter Devrimci Aydınlık yazıları

Hikmet Kıvılcımlı – Ho “Amca”nın Düşündürdüklerinden (Ocak 1970 – Sayı 1)
Hikmet Kıvılcımlı – Sayın İ.İ. Paşa’ya Açık Mektup (Şubat 1970 – Sayı 2)
Hikmet Kıvılcımlı – Deccal Kapımızı Nasıl Çalıyor? (Sayı 6-8) <Yayınlanacak>
Hikmet Kıvılcımlı – Kızıl Bekçiler (Ekim 1970 – Sayı 10) <Yayınlanacak>


Türk Solu yazıları

Hikmet Kıvılcımlı – Türkiye’nin Düzeni (8 Aralık 1967 – Sayı 4)
Hikmet Kıvılcımlı – Üretim Nedir? (Sayı 8-15) [6]
Hikmet Kıvılcımlı – Karda Gezip İzini Belli Etmemek mi? (8 Mart 1968 – Sayı 16)
Hikmet Kıvılcımlı – Hürriyetimiz (Sayı 17-21) [7]
Hikmet Kıvılcımlı – Hiç Namussuzlar Namuslularla Bir Olur mu? (7 Mayıs 1968 – Sayı 25)
Hikmet Kıvılcımlı – Başkalarını Ezen Milletin Kendisi Hür Olamaz (11 Haziran 1968 – Sayı 30) [8]
Hikmet Kıvılcımlı – Gençlik yeni bir dünya istiyor, Gençliği azıcık anlayalım (18 Haziran 1968 – Sayı 31)
Hikmet Kıvılcımlı – Birinci Cihan Harbi Faciamız (Sayı 32-33) [7]
Hikmet Kıvılcımlı – Tartışılacak Tarih Tezi (Sayı 35-36)
Hikmet Kıvılcımlı – Şefik Hüsnü ve Reşat Fuat üzerine (20 Ağustos 1968 – Sayı 40)
Hikmet Kıvılcımlı – Çekoslovakya Meselesi (Sayı 42-47)

Hikmet Kıvılcımlı – Cumhuriyet Bayramı Nedir? (29 Ekim 1968 – Sayı 50)
Hikmet Kıvılcımlı- Kendimize Gelelim ya Birleşmek ya Ölüm! (25 Şubat 1969 – Sayı 67)
Hikmet Kıvılcımlı – ODTÜ baskını dersi: Komprador mu? Finans-Kapital mi? (22 Nisan 1969 – Sayı 75)
Hikmet Kıvılcımlı – Günün Parolası (Gençlik+Ordu+Adalet) Elele (20 Mayıs 1969 – Sayı 79)
Hikmet Kıvılcımlı – Demokrasi ve Gölgeler (10 Haziran 1969 – Sayı 85)

Hikmet Kıvılcımlı ile röportaj – Ulusal Bağımsızlık ve Anti-Emperyalist Mücadele (11 Şubat 1969 – Sayı 65)
İPSD Kuruluş Gerekçesi (22 Ekim 1968 – Sayı 49)

Devrimci Kurumların TİP üyelerine çağrısı (31 Aralık 1968 – Sayı 59) <Yayınlanacak>
İşçi-Köylü Halkçılık Kurultayı Bildirgesi (6 Ocak 1970 – Sayı 112) <Yayınlanacak>

Yayınlanmamış yazılar

Hikmet Kıvılcımlı – Ezici Dolandırıcılık (Temmuz 1968)
Hikmet Kıvılcımlı – Üniversite Derebeğliği – Toplum Yeniçeriliği – Amerikan Casusluğu (Temmuz 1968)
Hikmet Kıvılcımlı – Amerika’nın Hiçbir Şeyine İnanmıyoruz
Hikmet Kıvılcımlı (Dede Hande) – Hey Gidi, Gözünü Sevdiğim Osmalılık Hey
Hikmet Kıvılcımlı – Nötralize
Hikmet Kıvılcımlı – Mustafa Kemal ve TİP liderleri <Yayınlanacak>
Hikmet Kıvılcımlı – Kimi aldatıyoruz? <Yayınlanacak>

[6] Aynı ad ile kitap olarak yayınlanmıştır.
[7]Hürriyetimiz ve Birinci Emperyalist Evren Savaşı Faciamız adlı kitabın içinde yer almaktadır.
[8] Türk Solu Dergisi, bu yazının ilk 2 paragrafını sansürlemiştir ve başlığını “Kennedyleri kim öldürüyor” olarak değiştirmiştir.


Çaltı yazıları

Hikmet Kıvılcımlı – Sermayenin oyunu (25 Temmuz 1965 – Sayı 119)
Hikmet Kıvılcımlı – Neden Böylesine Coşarlar? (4 Ekim 1965 – Sayı 129)
Hikmet Kıvılcımlı – AP Gettosu (18 Ekim 1965 – Sayı 131)
Hikmet Kıvılcımlı – Kuvvetli Hükümet (18 Ekim 1965 – Sayı 131)
Hikmet Kıvılcımlı – Milli İrade! (18 Ekim 1965 – Sayı 131)
Hikmet Kıvılcımlı – Atma Avcıoğlu (1 Kasım 1965 – Sayı 133) [13]
Hikmet Kıvılcımlı – Hay Allah razı olsun senden Şeyh Ahmet Hazretleri (15 Kasım 1965 – Sayı 135)
Hikmet Kıvılcımlı – AP çanları kimin için çalıyor? (6 Aralık 1965 – Sayı 138)
Hikmet Kıvılcımlı – Vâ mı? Vâ! (AP Hükümet Programı Üzerine) (20 Aralık 1965 – Sayı 140) 
Hikmet Kıvılcımlı – Özel Teşebbüs – Mülkiyet – Miras (AP Hükümet Programı Üzerine) (27 Aralık 1965 – Sayı 141) 
Hikmet Kıvılcımlı – Yabancı Sermaye Meselemiz (10 Ocak 1966 – Sayı 143)
Hikmet Kıvılcımlı – İşçi Partisi Nedir? Ne Olmalıdır? (Sayı 146-158) [14]

[9] Ayrıca Yön Dergisi, 19 Kasım 1965 tarihli 138. sayısında yayınlanmıştır.
[10]
“Uyanmak için Uyarmalı, Uyarmak için Uyanmalı” adıyla kitap olarak yayınlanmıştır


Sosyal Adalet Yazıları

Hikmet Kıvılcımlı (Halim Köylü) – Düşsel Kalkınma (5 Ağustos 1964 – Sayı 19)

Yayınlanmamış yazılar
Hikmet Kıvılcımlı (Vatandaş) – Çetin Altan’a açık mektup


Yön Yazıları

Hikmet Kıvılcımlı (Halim Köylü) – Sosyalizmin Beş Şartı (14 Mayıs 1962 – Sayı 22)
Hikmet Kıvılcımlı (Halim Köylü) – Dış Ticaret Dolapları (30 Mayıs 1962 – Sayı 24)
Hikmet Kıvılcımlı (Halim Köylü) – Sigortacılık Dolabı (6 Haziran 1962 – Sayı 25)
Hikmet Kıvılcımlı (Halim Köylü) – Özel Sektörde İşçi Ücretleri (18 Temmuz 1962 – Sayı 31)
Hikmet Kıvılcımlı (Halim Köylü) – Tarımdaki asalaklar (1 Ağustos 1962 – Sayı 33)


İmece Yazıları

Hikmet Kıvılcımlı (Himmet Kırşehirli) – Türkiye’nin meseleleri (1 Mayıs 1961 – Sayı 3)
Hikmet Kıvılcımlı (Himmet Kırşehirli) – Efendimiz (1 Eylül 1961 – Sayı 5) Şiir


Seçme yazılar

Hikmet Kıvılcımlı – Roma Antika Medeniyetinin Çöküşü
Hikmet Kıvılcımlı – Proleterya Diktatörlüğü (Paris Komünü hakkında)
Hikmet Kıvılcımlı – Başgardiyanı Vurdular
Hikmet Kıvılcımlı – Memleket Davalarından İşsizlik [15]

[15] Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nde yayınlandı