Hikmet Kıvılcımlı – Kalpazanlar Ekonomisi

PDF İzle & KaydetYazdır

melk4Sosyalist – 13.04.1971

Bilimcil Sosyalizmin alfabesi frenkçe: Ekonomik determinizm, Türkçe: Ekonomi belirlendirilişi adını alabilir. Ekonomik determinizm: Toplum olaylarını en son duruşmada belirlendiren etkinin ekonomi temelinden geldiğini anlatır. Bu hakikati 500 yıl önce İbni Haldûn açıkladı. 130 yıl önce Marks-Engels en kesin bilimiyle anıtlaştırdı. Gelin görün ki, Sınıflı Toplumda olağanüstü yalın ve keskin gerçeklik, her gün bir yol daha belgelenmedikçe kimsenin umurunda olmuyor.

1 –  Ekonomi Anlayışsızlığı

Egemen Sınıflar, suyun başını kestikleri için, Sosyal ve Politik olaylarda ekonomi olaylarının yaman etkisine her gün yakından kafalarını çarpıyorlar. Onun için ister istemez öğrendikleri bir şeylerden ders çıkarmıya çalışıyorlar. Özellikle büyük Kapitalist ülkelerin ne yaptığını bilen işveren politikacıları: Yüzyıllardanberidir ekonomi gidişine verdikleri önemi başka hiçbir şeye vermiyorlar. Para ve geçim işlerinde her zaman ayaklarını denk atmıya çabalıyorlar.

Bununla birlikte ileri Kapitalist ülkelerinin egemen sınıfları, o bildikleri hakikati, kendilerinden başka kimsenin öğrenmemesi için en inanılmaz “bilimcil” hokkabazlıkları kıyamete dek sürdürüyorlar. Doğruyu bilmemeleri gerekenler:

1-     Emperyalist Anavatan Halk yığınlarıdır.

2-     Geri ülkelerin sömürülen Millet’leridir.

2 –  Bizim Parababalarının Kördöğüşü

Türkiye’nin, (değil geniş Halk yığınları), ellerine en muazzam Devlet güçlerini geçirmiş, “Memleketi İdare ediyoruz” diyen en kabadayı politikacıları bile, ekonomik determinizmi bile bile hiçe saymaktan kendilerini alamazlar. Antika (Tefeci-Bezirgân) parababaları koca koca Uygarlıkların yıkılışlarında ekonominin önemini anlıyamadıkları için hiçbir şey yapamamışlardır. Onlardan hayır yok. Ama, “Ekonomi” deyince, ağızlarından bin“Ekonomi” daha çıkan Modern Parababalarımız (Finans Kapitalistlerimiz) de, Uluslar arası omuzdaşları kadar olsun ekonomi problemlerini anlamamakta direnirler.

Bunun en acıklı örneği, her 12 yılda bir bindikleri dalı keserce yaptıkları para kalpazanlıklarıdır. Bir öküz bile, üzerinden düştüğü bir çürük tahta köprüye bir daha ayak basmaz. Türkiye’nin koca koca Başbakanları o basit hayvansal korunma içgüdüsünden bile yoksundurlar.

Şu İkinci Emperyalist Evren Savaşı sonunda Türkiye’nin parababaları, Türkiye’nin her varını Uluslar arası Parababalarına nasıl teslim ettiler? Ayrıntılarına girmiyelim. Yalnız o her 12 yılda bir yaptıkları Para kalplaştırması ile onun getirdiği Politika altüstlüklerini göz önüne getirmek yeter. 3 belirli tarihte 3 Para kumarı ile 3 Politika yıkılışı şöyle sıralanır:

3 – Birinci Kalpazanlık: CHP Tekerlenişi

1946 yılı : “Türk Parasının değeri” Halk için ansızın, Parababaları için bile bile, hazırlana hazırlana düşürüldü. Ardından CHP’nin ortalığı zılgıtla yıldırmış Başbakan Recep Peker kabinesi tekerlendi. Ancak bu basit birKabine yuvarlanması olmadı. Tekparti çağının da ölüm çanını çaldı. O gün, bu gündür, en “Değişmez Şef” adıyla anılan İ. İ. Paşa değişti. İktidar mevkiinin değişmez gediklisi bilinen CHP, bir daha İktidara gelemez oldu. Hâlâ “Ana Muhalefet Partisi” nişanını, bir emeklinin son teselli madalyası gibi göğsünde taşımaktan kurtulamadı.

4 – İkinci Kalpazanlık: DP Tekerlenişi

1958 yılı : Savaş sonu yapılan I. Para kalplaştırmasından tam 12 yıl henüz geçmişti. Demokrat Parti ve Devlet-Hükûmet-Parlamento başındakiler, Recep Peker’lerin “Değişmez Şef” lerin, Tek Parti Cumhuriyet Halk Partisilerin 8-10 yıl önce başına gelenleri unuttular. Halk için ansızın, Parababaları için eni konu hazırlanarak, Teammüden (düşüne taşına) cinayet işlercesine: “Türk Parasının Değeri” paldır küldür düşürüldü.

Bu cinayetin ardından 2 yıl geçmedi: Yalnız Devlet Başkanı C. Bayar, Hükümet Başkanı A. Menderes tepesi aşağı Yassıadaya düşmekle kalmadılar. Türkiye Cumhuriyet Tarihinde ilk defa: Modern Parababaları (Finans Kapitalistler) ile Antika Parababaları (Tefeci-Bezirgânlar)ın en şartsız kayıtsız iktidar andlaşmasını gerçekleştiren Demirkırat Partisi de, bir daha adını ağzına alanın suç işlemiş sayılacağı kertede Cehenneme gönderildi.

Bâri, ondan sonra gelen Politikacılar olaylardan ibret dersi çıkardılar mı? Para kalpazanlığının önünde sonunda en seçkin Politika kuklalarının başını yediği anlaşıldı mı?.. Ne gezer!

5 – Üçüncü Kalpazanlık: AP Tekerlenişi

1970 yılı : 2.Para kalplaştırmasından, gene tam 12 yıl sonra, ve gene her gün “Türk Parası düşürülmeyecektir” yaygarası koparılırken yâni Halk’tan saklanarak, ama Parababaları için teammüden cinayet işlenirce 3.ncü kez “Türk Parasının Değeri” alaşağı edildi. Parababalarının perde ardında gizli gizli işledikleri bu Ekonomi Cinayetini halka unutturmak için birdenbire azgınlaştırılan Siyasi Cinayetler bir yıldır inanılmaz kertede resmen kışkırtılıp desteklendi.

Ancak bir öküzün basmıyacağı çürük para köprüsüne bütün yağlı göbeği ile baştan kara itilen bir semiz kurban daha, “Demirel Hükûmeti” kılığında sürüldü. Parababalığının kanlı mihrabı o ense kulak yerinde ne oldum delisini de yumuşak yanından okşıyarak yuttu. İleride kullanacağı başka ünlü kurbanlarını Menderes’in idâm sehpasında asılı cesedi ile ürkütmemek için Demirel kadife eldivenli yumrukla ve Parlamentarizm yârenlikleri ortasında saf dışı edildi.

Antika kasaba Parababalığının (Tefeci-Bezirgân Hacıağalığın) çocuğu A. Menderes asıldı. Modern Parababalığının (Finans-Kapital Kodamanlığının) adamı C. Bayar “kuyudan çıkarıldı.” Antika kasaba Parababalığının Hacıağa çocuğu S. Demirel, Modern Parababalığı (Finans-Kapital) ile daha “ailece” kaynaşmayı becerdiği için asılmadı. Değişen pek az şey var. Eski kralcılık Beyleri: “Kral öldü, yaşasın Kral” derlerdi. Şimdi Antika Parababası Adnan Bey yahut Süleyman öldü: yaşasın Modern Parababalığı deniyor. Parababası çıfıtlığının “Günah Tekesi” Demirel kesiliyor. (Yahut Damızlığa çekiliyor.) Bütün Parababalığının günahları gömülüyor.

Değeri düşük birkaç bin lira basan iki zavallı : hemen Kalpazan diye yakapaça mahkûm ediliyor. Türk Parasını “Devalüe” etmek (değerinden düşürmek) nedir? Milyarlarca Kalp para çıkarmaktır. Neden o resmî kalpazanlığı yapanlar enselenmiyorlar? Çünkü Silâh ellerinde ve Halkı aldatabiliyorlar. Halk niçin aldatılabiliyor? Çünkü: Parababalarının Zılgıdı altında Halk çilyavrusu gibi dağınık, örgütsüzdür.

,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir