Hikmet Kıvılcımlı – “Hasta Adam” İngiltere

melk4Sosyalist, 30 Mayıs 1967

Birinci Evren savaşındaıı önce yeryüzünün Hasta Adamı Türkiye idi; Osmanlılık çöktü. İkinci Evren Savaşından önce Fransa Hasta adamdı. Sosyal demagoji yüzünden Nazi köleliğine dek düştü. Şimdi Hasta Adamlık sırası İngiltere’de. Nesinden anlaşılıyor mu? Ürünverirliğinin (prodüktivitesinin) ve yatırımlarının düşüklüğünden.

Verimlilik bakımından İngiltere: Avrupadakinden dörtte bir az, Amerikadakinden üçte bir az. Fransa Almanyadakinden yarı yarıya az. Aynı bilya yatağını yapan SKF fırması, İngiltere’de açtığı şubesine oranla İsveç’te işçisine %25 daha çok ücret veriyor, %30 daha çok verim alıyor: Yaşama standardı, (geçim derecesi) İngiltere’de 19’uncu yüzyılda erişilmez yükseklikte idi: Şimdi Avrupa standardının altında. Otomobil, televizyon, Çamaşır makinası 10 yılda 2-4 kat arttı. Ama, gerileme de arttı. Neden?

TEKNİK “MUHAFAZAKARLIK”
İngiliz hastalığının hep neticeleri üzerinde duruluyor:
1 – Sanayi cihazlanması ve rasyonel örgütlenme geri kalmış. Yanlış değil. Savaşta yıkılan Almanya, İtalya, Japonya, hatta Fransa, savaş sonu daha modern makine ve örgütlerle çalıştılar. İngiltere “Muhafazakâr” Yaratıcılığı yok değil. Son yılların en yaman icatları: televizyon, radar, tepkili motor, integrateur, birçok sentetik iplikler, penisilin ve ilh. hep İngiliz kafasının yaratışı. En son çelik üretiminde “Epray process: püskürtüm eylemi” diye bir usul keşfedildi. Daha demir yüksek fırından erimiş olarak çıkarken oksijenli brülörle yapılan üfürme, fontu çeliğe çeviriveriyor. Böyle muazzam avadanlıkları ve müthiş yakıt masraflarıyle çelikhane denilen dev gibi işletme ortadan kalkıveriyor.
Bunu Millon Hematite Ore and Iron Ltd. of Cumberland denedi. Tuttu. Ama, Çelik İdaresi (Steel Board) bu iş için gerekli 1 milyon sterline kıyıp veremiyor… İkinci neden? İngiliz Muhafazakârmış… Sebep? Yok. Yalnız sonuç görülüyor.

KAPİTALİSTÇE SENDİKA ve SOSYAL ADALET
2 – Sendikacılık ve Sosyal adalet aşırılığı israfa yol açmış. Doğru. Dünya kapitalizmi son deminde bir şeyi anladı: Bir milletin en değerli varlığı İNSAN’dır. Ama geç kaldı tatarağası. Birinci Evren Savaşında yenici olan İngiliz, ayarsız kapitalizın yüzünden boyuna işsiz kaldı. İkinci Evren Savaşından sonra Tüm Kullanım (full emploiment) gerekti. Ne çare ki, aylaklık İngilizin iliklerine işlemişti. Bir yumurtayı 9 ere taşıtma usulü yerleşmişti.
Bir elektrikçi günde 30 yanmış ampulü değiştirmek görevine karşılık haftalık 20 sterlin (600 lira) alıyor. Sendika eletrikçinin yanına bir de yardımcı dayatmış: o da elektrikçiye ampulleri uzatacak ve haftada 13 sterlin 15 şilin (4-5 yüz lira) alacak… Bir kapı kasası yapılacak bir marangoz (joiner), bir delici (driller), bir ayarlayıcı (fifter), bir çimentolayacak kalafatçı (chaulker), bir de boyacı (painter) çalışmazsa olmaz!.. Başka türlü yaptın mı, Sendika ensende.
Sosyal Adalete gelince: Bir işletme şefi gelirini 10 bin liradan 150 bin liraya mı çıkardı? Olur. Vergisini çıkarın: Eline her sterlin yerine 9 peni geçecektir, geri kalan hazinenin. 140 bin liradan adamın eline ne geçiyor bilir misiniz? 4 bin lira! Sıkıysa itiraz et. Trad-union hükûmeti başında. Kaçırmamak için, her yıl 400.000 İngiliz İngiltere’den dışarıya kaçmak zorunda kalıyor. Boşalacak neredeyse. Büyük Britanya adası. Neden? Sendikadan. Sebep? Gene yok. Yalnız sonuç ortada.

SOSYALİZME İHANET VATANA İHANETTİR
Bu İngiliz düzeni Kapitalizm mi? Bu işte kapitalistler almışlar başlarına belâyı… Sosyalist mi İngiliz? İşçi Partisine sorarsan ondan sosyalisti ne gelmiş, ne gelecek. Ama, dünya biliyor ki, İngiliz Sosyalizmi, yeryüzünde İngiliz Emperyalizminin ayakta durabilmesi için son tutamağıdır, yani, İngilızin Sosyalisti, kapitalistten beter emperyalisttir. Şimdi ne olacak? Koca İngiltere, sırf Sosyalizme namûsluca geçmemek için, intihara başlamıştır.
İngiliz kapitalizmi, Sosyal Devrim’i önlemek için iki kalleşlik yaptı:
1 – Bir yanda asilzadeleri kapitalistleştirdi. Lortları modern toplumun başına musallat etti. MUHAFAZAKÂRLIK iliklerine işledi.
2 – Öte yanda, işçileri aristokratlaştırdı: Asilzade işçilerin Trad-unionizmi, sosyalist hareketi yozlaştırdı. SENDİKALİZM iliklerine işledi.
Muhafazakâr Sendikalizm: Serbest rekabetin hayvanca da olsa ilerletici liberalizm kamçısını dahi tekelci Finans – Kapital içinde yitirdi. O iki (Aristokrat ve İşçi muhafazakârlığı) soysuzlaşmasını savunmak için, yarı dünyayı sömürge etmişti. Sömürge çapulunu sürdürebilmek için iki kanlı Evren Savaşına girmemezlik edemedi. Evren savaşından da, ne etti, etti, yenerek çıktı. Ne var ki, hele İkinciden sonra yenilmişten beter oldu. Alacaklısı US Amerika’ya yaranacağım diye bir yandan kendi sömürgelerini yitirirken, ötede kendisi neredeyse Amerikan sömürgesi, Amerıkan üssü durumuna girdi.
Hep bu işkencelere katlanmak niçindi? Ekonomi ve Sosyal bakımdan çoktan olmuş Sosyalizmi doğru dürüst toplayacağına dalında çürütmek için Lordu ile, İşçisiyle Sosyalizme ihanet etmişti. Ama, bu ihanet, şimdi, İngıltere’yi hasta adam etmekle, vatana ve millete ihanet olmuştu. Hesap meydanda idi. En ileri Kapitalist ülke olarak İngiltere; Günü gelince doğması gereken çocuğu ana karnında öldürünce sosyalizmi kalleşçe boğan İngiliz; ölü çocuğu karnında taşıyan kadın gibi zehirleniyor, hastalanıyor. Geri kalan bütün kapitalistlere ve hele vakti geçmiş kapitalizmi zorla uydurmak istiyen sosyalizm düşmanlarına en büyük ibret İngiliz hastalığıdır. Ve o adı işçi partisi olan partinin liderlerinin tabanı yanmış itçe dolaşıp kıvranışları bundandır.

,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir