Kadın ve Aile üzerine

Kadın, ustamız Hikmet Kıvılcımlı’nın deyimi ile toplumda “Alt Sömürülen Sosyal Sınıf”tır. Kapitalist dünyada ve kapitalizmce geri olan Türkiyemizde kadın ezilmekte...

Demokratik Halk Devrimi nedir?

1970-1979 yılları arasında 3. baskısı hazırlanan Büyük Sovyet Ansiklopedisi’nde yapılan “Demokratik Halk Devrimi” tanımını sizlerle paylaşıyoruz. Demokratik Halk Devrimi, 2....

Bir isyan hatırası

1 Haziran 2013 günü sabaha karşı 04.00 civarlarında yatıp, saat 07.00 gibi kalkmıştım. Gece, heyecandan gözlerime uyku girmek bilmedi. ...