Ekim Devrimi Bildirileri

Vladimir I. Lenin’in yazılarının derlemesinde yer alan 25 Ekim (7 Kasım) 1917 tarihli bildirilerin Türkçesini sizlerle paylaşıyoruz. Özgün kaynak:...

Devrim Meselesi

Devrimler sadece modern medeniyette olan sosyal devrimden mi ibarettir? Kuşkusuz ki hayır… Antika Tarihte de devrimler vardır fakat bunlar...

Harun Karadeniz

68 kuşağının görüşlerinin kavranması amacı ile, kendilerine ait yayınların derlendiği kitapları sitemizi takip edenlerle paylaşıyoruz. İTÜ Öğrenci Birliği Başkanlığı...

Kurtuluş (1970-1971)

68 kuşağının görüşlerinin kavranması amacı ile, kendilerine ait yayınların derlendiği kitapları sitemizi takip edenlerle paylaşıyoruz. 1970 yılında “İşçilerin Köylülerin...