Ankara’da işçiler greve gidiyor.

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş sendikasında örgütlü Çankaya Belediyesi/Norm Altaş İş Ortaklığı Taşeronu’nda çalışan işçiler, Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sırasında patronların haklarını vermeyi kabul etmeyen tutumu sonrasında, 4 Aralık’ta greve başlayacaklarını ilan ettiler.

Grev ilanı ile birlikte Çankaya Belediyesi bünyesinde gerçekleşen çok sayıda hizmetin verilememesi bekleniyor. Belediye aynı zamanda işçilerin grevini kırmak için çeşitli girişimlerde bulundu.

Grevin bir başka önemi ise, taşeron olarak çalışan işçilerin gerçekleştireceği bir grev olma özelliği taşımasıdır. Türkiye’de taşeronların bulunduğu şartlar göz önüne alındığında, gerçekleşen grevin sonucunda ortaya çıkacak kazanımlar, tüm taşeronlar için örnek oluşturacak noktada.

Grev ile ilgili olarak, işçileri temsil eden Nakliyat-İş sendikası tarafından bir açıklama gerçekleşti. Açıklama şu şekilde;

“BASINA VE KAMUOYUNA

Çankaya Belediyesi/Norm Altaş İş Ortaklığı Taşeronunda GREV’e Başlıyoruz

Norm Altaş İş ortaklığı Çankaya Belediyesi alt işvereni taşeronundan Norm Altaş’ta 600 işçi çalışmaktadır.  Çankaya Belediyesinde katı atık, çöp toplama ve nakil hizmetleri yapmaktadır.

Norm Altaş’ta işçi kardeşlerimiz 2015 yılında sendikamızda çetin geçen bir mücadele süreci sonucu örgütlenmişlerdir. Bakanlığın olumsuz yetki tespitine Sendikamız itiraz etmiş, yargı süreci sonucu, Yargıtay Sendikamızın yetkili olduğuna karar vermiştir.

İşveren, yargı kararına rağmen yetki belgesinin iptali ve toplu iş sözleşmesinin tedbiren durdurulması için iş mahkemesine dava açmış, Anakara 39. İş Mahkemesi sözleşme prosedürü tedbiren durdurulmasını red etmiştir.

İşveren görüşmelerine gelmiş, ancak Sendikamızın yasal sözleşme yetkisini tartışmaya devam etmiştir. 6356 Sayılı yasaya göre 60 günlük sürede anlaşma sağlanmadığı için uyuşmazlık tutanağı tutulmuş, arabuluculuk aşamasında da herhangi bir anlaşma sağlanmamıştır.

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu bu gün (1 Aralık 2017) tarihi itibariyle grev kararı almıştır. Grev Kararı 18 Aralık tarihinde uygulanmaya başlanacaktır.

Grev Kararı ile ilgili gerekli yasal bildirimler yapılmıştır. Grev Kararı 4 Aralık Pazartesi Günü saat 12:30’da Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun katılacağı kitlesel bir basın açıklaması ile Norm Altaş işyerinde ilan edilecektir.

Hak, hukuk, adaletten, taşerona kadro hakkından söz edenler Çankaya Belediyesi Taşeronu Norm Altaş’da işçilerin en temel yasal hakkı olan sendikal örgütlenmesine, sözleşme haklarına saygı göstermemektedirler. Yargıtay ve mahkeme kararlarına rağmen hileye başvurarak toplu iş sözleşme imzalamaktan kaçmaktadırlar.

Çankaya Belediyesi/Norm Altaş’ta baskı-tehdit ve yeni işçi alımları ile grev kırıcılığı yapılmaktadır. Tüm bunlardan en başta Çankaya Belediye Başkanı üst işveren olarak sorumludur.

Baskılar, tehditler, grev kırıcı davranışlar, uluslararası sözleşmeler, anayasa ve yasalarca güvence altına alınan grevimizin uygulanmasını engelleyemez. 01.12.2017

Norm Altaş’ta Mücadele ile Kazandığımız Sözleşme Hakkını Grevle Zafere Ulaştıracağız.

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu

Yaşasın Çankaya Belediyesi/Norm Altaş Grevimiz

İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız

Yaşasın DİSK/ Yaşasın Nakliyat-İş 

Çankaya Belediyesi/Norm Altaş İş Ortaklığı, Grev Kararı ilanı ve Kitlesel Basın Açıklamasının Yapılacağı;

Adres :İmrahor Mah. İmrahor Cad. No 51 Çankaya/Ankara

Tarih : 04.12.2017 Pazartesi

Saat   : 12:30

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir