Kadın ve Aile üzerine

Kadın, ustamız Hikmet Kıvılcımlı’nın deyimi ile toplumda “Alt Sömürülen Sosyal Sınıf”tır. Kapitalist dünyada ve kapitalizmce geri olan Türkiyemizde kadın ezilmekte...

Parababalarını BES’lemeyin

AKP iktidarı tarafından “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM’ne sunulmuş ve 10...